Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

13,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εισπράξεις...


...για το 2014 από τον Τουρισμό!!!

Στα 13,5 δισ. ευρώ έφθασε σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρα το 2014, σημειώνοντας αύξηση 10,6% σε σύγκριση με το 2013. 
Η αύξηση αυτή προήλθε από την άνοδο κατά 23% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.
Αν δεν κάνουμε λάθος, πρόκειται για την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό.
Στην ανάλυση μάλιστα της Τραπέζης της σημειώνεται χαρακτηριστικά: "Το 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 1,7 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,1 δισεκ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Επίσης, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 1,8 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 251 εκατ. ευρώ το 2013, εξέλιξη οφειλόμενη στη σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, το 2014, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 8,4% (έναντι 1,9% το 2013). Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι εισπράξεις από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 11,2%.
Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 747 εκατ. ευρώ το 2014, κυρίως λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Αντίθετα, οι καθαρές πληρωμές για αγορές καυσίμων περιορίστηκαν. Τέλος, το έλλειμμα των λοιπών αγαθών αυξήθηκε, ως αποτέλεσμα της αύξησης της δαπάνης για εισαγωγές, η οποία αντιστάθμισε την άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές.
Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 2,8 δισεκ. ευρώ για το 2014 οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 10,6% σε σύγκριση με εκείνες του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 23% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 233 εκατ. ευρώ το 2014, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων συρρικνώθηκε κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του 2013, κυρίως λόγω των μειωμένων μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από την ΕΕ, και διαμορφώθηκε σε 2,7 δισεκ. ευρώ".
Ας ελπίσουμε και καλύτερα το 2015!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου