Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Stop της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Trip Advisor και


... άλλες αντίστοιχες ιστοσελίδες για να περιοριστεί ο αντίκτυπος στις τουριστικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές!!! 

- Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014 αναμένονται εξελίξεις

Μέτωπο ανοίγει η Ε.Ε, με το Trip Advisor και άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες. Συγκεκριμένα και προκειμένου να ενισχύσει την προστασία των τουριστικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών από τον αντίκτυπο των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των ιστοσελίδων έκθεσης εντυπώσεων όπως το Tripadvisor, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για τα θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας Viviane Reding, ενημέρωσε τον Ευρωβουλευτή Σπύρο Δανέλλη απαντώντας σε σχετική ερώτηση που έθεσε ο Ευρωβουλευτής, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές διεργασίες. 
Όπως σημειώνει ο Σ. Δανέλλης στην ερώτηση που έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων έχουν ανακύψει για την τουριστική αγορά της ΕΕ από την άνοδο της σημασίας ιστοσελίδων όπως το Tripadvisor, όπου ο επισκέπτης ενός ξενοδοχείου έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει τις εντυπώσεις του : φαινόμενα απάτης (ψευδείς κριτικές υπέρ ή εις βάρος επιχειρήσεων), αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (τουριστικοί πράκτορες που εκβιάζουν ξενοδόχους κατά τη διαπραγμάτευση των συμβολαίων επικαλούμενοι κακές κριτικές), νέες αυξημένες απαιτήσεις για τους ξενοδόχους, ειδικά για τους μικρομεσαίους, οι οποίοι καλούνται να προσλάβουν ή να εκπαιδεύσουν προσωπικό, προκειμένου να είναι σε θέση να προλαμβάνουν και να απαντούν στα σχόλια των επισκεπτών, είναι μερικά μόνο από τα θέματα.
Το Tripadvisor, συγκεκριμένα, που είναι και η πιο δημοφιλής ιστοσελίδα έκθεσης εντυπώσεων, αποτελεί εστία τέτοιων αθέμιτων πρακτικών, καθώς δεν απαιτεί απόδειξη διαμονής προκειμένου να δημοσιεύσει μία κριτική.
Ο αντίκτυπος είναι σημαντικός και για τους καταναλωτές της ΕΕ καθώς με βάση πρόσφατες έρευνες όλο και περισσότεροι από αυτούς εμπιστεύονται τις ιστοσελίδες έκθεσης εντυπώσεων για τη διοργάνωση των ταξιδιών τους.

Σύμφωνα με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξετάζεται η επικαιροποίηση της εφαρμογής της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προκειμένου να επιτρέπεται στις εθνικές αρχές η επιβολή του νόμου που θα τις περιορίζει.
Όπως προκύπτει από τη σχετική διαβούλευση που έχει πραγματοποιηθεί, η κατεύθυνση που προτείνεται από τους εμπλεκόμενους φορείς είναι να εξασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται μέτρα από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων έκθεσης εντυπώσεων ώστε να εγγυώνται τη γνησιότητα των σχολίων και της βαθμολογίας των χρηστών.
Τον Ιούλιο του 2014, επίσης, αναμένεται η δημοσίευση διεξοδικής μελέτης σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα και την επίδραση των εργαλείων αξιολόγησης στους καταναλωτές στο πλαίσιο της ΕΕ.
Τέλος, η Αντιπρόεδρος Reding ενημέρωσε τον Σ. Δανέλλη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τρόπους για τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και δυνατότητες για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού 2006/2004/ΕΚ σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ).

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Σπύρου Δανέλλη και της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , έχουν ως εξής:
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010029/2013 προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού Spyros Danellis (S&D)
Θέμα: Διαδικτυακοί ιστότοποι έκθεσης εντυπώσεων και προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην ΕΕ
Οι διαδικτυακοί ιστότοποι έκθεσης εντυπώσεων αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του σύγχρονου τουριστικού μάρκετινγκ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Emarketer, τον Μάρτιο του 2013, οι δημοσιευμένες κριτικές στον ιστότοπο TripAdvisor ξεπέρασαν το 1.000.000, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 50% εντός του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, σύμφωνα με το TripBarometer του TripAdvisor, το 49% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι εμπιστεύεται τους διαδικτυακούς ιστότοπους έκθεσης εντυπώσεων περισσότερο από κάθε άλλη πηγή. Παρά το γεγονός ότι οι διαδικτυακοί ιστότοποι έκθεσης εντυπώσεων αποτελούν ένα σημαντικό μέσο προβολής και καθιέρωσης των ξενοδοχείων, δημιουργούν ταυτόχρονα μία σειρά ζητημάτων για τις επιχειρήσεις του χώρου και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) : φαινόμενα απάτης (ψευδείς κριτικές υπέρ ή εις βάρος επιχειρήσεων), αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (εκφοβισμός, μονομερή συμβόλαια), νέες αυξημένες απαιτήσεις για την στρατηγική μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων που βαραίνουν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ κτλ.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Διαθέτει στοιχεία σχετικά με τη διείσδυση και τον αντίκτυπο των διαδικτυακών ιστότοπων έκθεσης εντυπώσεων στην ευρωπαϊκή τουριστική αγορά, καθώς επίσης και σχετικά με περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών τέτοιων ιστοτόπων ή τουριστικών επιχειρήσεων;
2. Έχει αντιμετωπίσει ή προτίθεται να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που ανακύπτουν για την ευρωπαϊκή τουριστική αγορά από την άνοδο της σημασίας των διαδικτυακών ιστοτόπων έκθεσης εντυπώσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας & Τουρισμός (ICT & Tourism Business Initiative), με απώτερο στόχο την μελλοντική ανάληψη σχετικής πολιτικής πρωτοβουλίας;
3. Προτίθεται να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των ψευδών κριτικών, πέραν της εφαρμογής του σημείου 22 του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προκειμένου να προστατέψει όχι μόνο τους καταναλωτές από τις επιχειρήσεις (περιπτώσεις που επιχειρηματίες υποδύονται ψευδώς τον καταναλωτή) αλλά και τις επιχειρήσεις από ψευδείς κριτικές καταναλωτών, καθώς ιστότοποι όπως το TripAdvisor δεν απαιτούν απόδειξη διαμονής για την κατάθεση κριτικής; E-010029/2013

Απάντηση της κας Reding εξ ονόματος της Επιτροπής (19.11.2013)
1. Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το γενικό πρόβλημα της ψευδούς έκθεσης εντυπώσεων στο διαδίκτυο, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά τουρισμού της ΕΕ.
2. Αυτό το πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά αφορά πληροφορίες από καταναλωτές σε άλλους καταναλωτές, δεν θα αντιμετωπιστεί, προς το παρόν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας στους τομείς ΤΠΕ και Τουρισμού (ICT & Tourism Business Initiative).
3. Η ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ , και της συνοδευτικής έκθεσης , που εγκρίθηκε στις 14 Μαρτίου 2013 προσδιορίζουν βασικούς τομείς για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επιβολή της νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας του Διαδικτύου (online), όπου επισημαίνεται ειδικά το θέμα των εργαλείων αξιολόγησης που παρέχονται στους πελάτες . Επί του παρόντος διεξάγονται εργασίες για να επικαιροποιηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ και να επιτραπεί στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου να περιορίσουν τις επιζήμιες αυτές πρακτικές. Οι συμμετέχοντες φορείς στον πλειονομερή διάλογο επί των εργαλείων αξιολόγησης συνέστησαν να λαμβάνονται μέτρα από τους φορείς εκμετάλλευσης των εργαλείων αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η γνησιότητα των αξιολογήσεων των χρηστών και της βαθμολογίας που παρουσιάζουν.
Σε συνέχεια στον διάλογο αυτό, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει διεξοδική μελέτη σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα και την επίδραση των εργαλείων αξιολόγησης στους καταναλωτές στο πλαίσιο της ΕΕ. Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής αναμένονται τον Ιούλιο του 2014. Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 2006/2004/ΕΚ σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) . Στην επανεξέταση διερευνώνται τρόποι για τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και τον εντοπισμό των παραβάσεων, καθώς και δυνατότητες για τη λήψη οικονομικά αποδοτικών και ταχέων κατασταλτικών μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων όσον αφορά μεγάλο πλήθος καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ.
Επιπλέον, προετοιμάζεται εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό να αυξηθούν οι συνολικές γνώσεις τόσο για τα δικαιώματα των καταναλωτών όσο και για τις δυνατότητες επιβολής της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς.

Πολύ ενδιαφέρον!!!

8 σχόλια:

 1. πολυ ενδιαφερον αλλα μηπως να εξεταστει και το γεγονς οτι μεσα απο αυτες τις σελιδες διαφημιζονται κ αυτοι που δεν εχουν αδεια απο τον ΕΟΤ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΥΜΦΩΝΩ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Η ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΑΘΕΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ...Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ TRIPADVISOR ΕΧΕΙ "ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ" ΠΟΛΛΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.
  ΟΜΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ, Η ΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΒΕΒΑΙΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
  ΕΠΙΣΗΣ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ, ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΛΙΒΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (πχ το δικαιωμα του ξενοδοχου να μπορει να αποδειξει την "αθωοτητα" του πριν διαπομπευθει δημοσιως...), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗ ΔΥΣΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ ΕΚΒΙΑΣΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΙΟΤΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΟΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΖΗΤΑΝΕ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΘΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΛΑΘΟΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΟ VALUE FRO MONEY ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ. 5 -10 ΚΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΙΣΩΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΥΧΑΡΗΣΤΙΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝΕ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΧΑΛΑΝΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τις περισσοτερες φορες που δεχομαστε αρνητικο σχολιο ειναι απο ταξιδιωτες που εχουν διαμονη 1 ημερας στην μοναδα με αποτελεσμα η γνωμη τους να μην ειναι αντικειμενικη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι πλέον κομπλεξικοί πελάτες είναι οι Έλληνες και δη οι νεόπλουτοι (νεόπτωχοι σημερινοί) . Μου έχει τύχει να μένω σε ξενοδοχείο και να ακούω για την ιδια υπηρεσία 2 άριστες γνώμες και 1 πολύ κακιά. Η τελευταία ήτνα γνω΄μη Έλληνα που νόμιζε ότι βρισκόταν στο Bourj Al Arab με μόλις 65 Ευρώ την ημέρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Είναι μακράν το χειρότερο site που υπάρχει. Οι ξενοδόχοι έχουν γίνει έρμαια πελατών-εκβιαστών. Όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν να σε καταχωρήσουν στους καταλόγους τους με το έτσι θέλω χωρίς καν να σε ενημερώσουν...
  https://www.tripadvisorsupport.com/hc/el/articles/200614607-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BE%CE%B5-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-TripAdvisor-

  Και το πιο ΤΡΑΓΙΚΟ απ' όλα είναι ότι δεν μπορείς να διαγραφείς!!! Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο και ας μου πει κάποιος, ποίος νόμος τους δίνει αυτό το δικαίωμα;;;
  https://www.tripadvisorsupport.com/hc/el/articles/200638048-%CE%A4%CE%B9-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CF%85-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχως το πρωτο λινκ δεν λειτουργει. Μπορειτε να τα ξαναστειλετε παρακαλω στο kder@ksd.gr και θα το δω
   ευχαριστω

   Διαγραφή