Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Αυξημένα οικονομικά στοιχεία σε Eλλάδα & εξωτερικό για την AUTOHELLAS HERTZ


Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AUTOHELLAS HERTZ, στο εννεάμηνο 2015 ανήλθε στα €135,4 εκ. έναντι €124,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 9,1%. 
Τα Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 35,3% έναντι του περσινού 9μήνου και ανήλθαν στα €30,3 εκ. 
Τα Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €23 εκ. από €17,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 33,8%. 
Η εταιρία διαχειρίζεται πλέον 32,000 αυτοκίνητα σε 8 χώρες. 
Στην Ελλάδα ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας παρουσίασε αύξηση 7,9%, η οποία προήλθε τόσο από τις βραχυχρόνιες όσο και μακροχρόνιες μισθώσεις.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες των προηγούμενων μηνών με την επιβολή των capital controls και το ασταθές πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, η τουριστική ζήτηση παρέμεινε σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης αλλά με μειωμένη τάση σε σχέση με το ρυθμό που είχε φανεί τους πρώτους μήνες του 2015. 
Παράλληλα οι μακροχρόνιες μισθώσεις σε εταιρικούς πελάτες παρουσίασαν αύξηση για πρώτη φορά μετά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. 
Να σημειωθεί ότι η Εταιρία στο 9μηνο 2015 προέβη, μόνο στην Ελλάδα, σε αγορά 5.350 καινούργιων αυτοκινήτων αναβαθμίζοντας και ανανεώνοντας σημαντικά το στόλο της. 
Είναι σημαντικό ότι και οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων παρουσίασαν αύξηση για 2η συνεχή χρονιά, καθώς έτσι ολοκληρώνεται ταχύτερα ο κύκλος της δραστηριότητας της Εταιρίας και ταυτόχρονα της επιτρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξή της, περιορίζοντας τις μειωμένης αποδοτικότητας επανεξαγωγές που είχε αναγκαστεί να κάνει τα τελευταία χρόνια. 
Συνεχίζοντας την πολιτική της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης, η Autohellas ΑΤΕΕ εντός του 2015 προχώρησε σε επέκταση των δραστηριοτήτων της και στις αγορές της Κροατίας και της Ουκρανίας στις οποίες φυσικά η δραστηριότητα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιo. 
Η εταιρία δραστηριοποιείται πλέον σε 7 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία και Ουκρανία. 
Στο εννεάμηνο 2015 ο κύκλος εργασιών των θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό διαμορφώθηκε στα €28,9εκ. έναντι €25εκ. στο πρώτο εννεάμηνο 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 15,5% και αντιπροσωπεύει το 21,3% του συνολικού τζίρου του Ομίλου. 
Οι θυγατρικές εταιρίες στο εξωτερικό συνεχίζουν να παρουσιάζουν κερδοφορία καθώς και τάσεις ανάπτυξης γεγονός που τους επέτρεψε να προβούν επίσης σε σημαντική επένδυση ανάπτυξης του στόλου τους αγοράζοντας 1.600 καινούργια αυτοκίνητα. 
Και για τους επομένους μήνες και όλο το 2016 η προσπάθεια και η προοπτική μπορεί να είναι για μεγαλύτερα μεγέθη. Η σταθεροποίηση όμως του διεθνούς περιβάλλοντος ιδιαίτερα σε θέματα αντιλαμβανόμενης ασφάλειας είναι μια κρίσιμη προϋπόθεση. Εξαιρετικά σημαντική για την εταιρεία είναι φυσικά και η ομαλοποίηση των συνθηκών και του κόστους χρηματοδότησης που ελπίζουμε να ακολουθήσει την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. ΟΜΙΛΟΣ AUTOHELLAS
in '000s euros
9μηνο 2015
9μηνο 2014

Πωλήσεις
135,4
124,2
9,1%
Μακροχρόνιες Εταιρικές Μισθώσεις
58,0
55,4
4,8%
Βραχυχρόνιες Μισθώσεις
51,6
48,1
7,3%
Πωλήσεις Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων
23,7
19,0
24,7%
Λοιπές Πωλήσεις
2,1
1,7
20,9%
EBITDA
72,0
66,3
8,6%
Κέρδη προ φόρων
30,3
22,4
35,3%
Κέρδη μετά από φόρους
23,0
17,2
33,8%
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου