Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Αντιδρά το ΞΕΕ στην άνιση φορολογική μεταχειριση των επιχειρήσεων


Συνέχιση των παρεμβάσεων του Ξ.Ε.Ε. για την κατάργηση του καθεστώτος της ίσης φορολογικής μεταχείρισης των ατομικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ στο σχέδιο νόμου για τα επείγοντα μέτρα του Οκτωβρίου, υπήρξε με νέα επιστολή του προέδρου του Γεώργιου Τσακίρη, προς τους συναρμόδιους υπουργούς. 
Το κείμενο της επιστολής προς τους συναρμόδιους υπουργούς έχει ως εξής : 
Όπως γνωρίζετε το Ξ.Ε.Ε. αντέδρασε έντονα κατά τη ψήφιση του Ν.4336/2015 για την κατάργηση της διάταξης που θέσπιζε την ίση μεταχείριση των ατομικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που ιδιοχρησιμοποιούν το ξενοδοχειακό ακίνητο στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. 
Πρόκειται για μεγάλη κατηγορία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που είναι μικρού μεγέθους και οικογενειακής μορφής, οι οποίες με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Αυγούστου θα επιβαρυνθούν με πολύ υψηλή φορολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Αναμένοντας την άρση αυτής της προφανούς αδικίας από την κυβέρνηση, διαπιστώσαμε στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» ότι επιβεβαιώνεται η απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει την ισονομία στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αφού στο άρθρο 2 παρ. 2 ορίζεται ότι η κατάργηση της εν λόγω διάταξης εξακολουθεί να ισχύει και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2015. 
Είναι σημαντικό να συνεκτιμήσετε ότι, μετά τον πρόσφατο διπλασιασμό των συντελεστών του ΦΠΑ στην διαμονή από 6,5% σε 13% και παράλληλα την αύξηση του συντελεστού στην εστίαση από 13% σε 23%, η επιβάρυνση των μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ατομικής μορφής, που αποτελούν το 40% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού (μελέτη ΙΤΕΠ 2014) θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις αυτές σε οικονομικό αδιέξοδο και τελικώς στην απαξίωση (βλέπε σχετικό πίνακα και διάγραμμα). Σε κάποιες δε περιοχές της χώρας με χαμηλή τουριστικότητα, οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις αυτών των επιχειρήσεων καταλήγουν να ξεπερνούν τον ετήσιο τζίρο τους. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους οι φορολογικές αρχές της χώρας μεσούσης της κρίσης εμμένουν να καταδικάζουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις με ιδιόκτητα ακίνητα σε υψηλούς φόρους ακίνητης περιουσίας, όταν στηρίζουν με την δραστηριότητά τους την τοπική οικονομία της χώρας, τις θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, επενδύοντας στην παράδοση και στην ελληνική φιλοξενία. 
Παρακαλούμε πολύ για την άμεση παρέμβασή σας στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επαναθεσπιστεί η ενιαία φορολογική μεταχείριση, όσον αφορά στον ΕΝΦΙΑ, όλων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου