Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Ήμαρτον βρε παιδιά, μήπως είστε λίγο...


...υπερβολικοί εκεί στην Τσόχα; 

Σοβαρές αναταράξεις και με παραιτήσεις, απ΄ ότι μαθαίνω, υπήρξαν στο Σύλλογο Εργαζομένων στον Ε.Ο.Τ., με μια αφορμή, ελαφρώς "αμφιλεγόμενη"...
Ο διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε στο προσωπικό της Διεύθυνσής του έγγραφο, με το οποίο ζητά το αυτονόητο: ποιες εργασίες έχει εκτελέσει κάθε υπάλληλος.
Και χωρίς να καταλάβει κανείς γιατί (σ.σ. πάσα εξήγηση δεκτή), ο Σύλλογος των Υπαλλήλων εξέδωσε μια ανακοίνωση εξαιρετικά επιθετική, για την οποία όπως προαναφέρουμε υπήρξαν αντιδράσεις και παραίτηση.
Τέτοιου είδους πληροφορίες και τέτοιου είδους ενέργειες, είναι προφανείς και αυτονόητες για την εύρυθμη λειτουργία οποιαδήποτε οραγνισμού, δημόσιου ή ιδιωτικού και ειδικά στις μέρες μας.
Και γιατί όχι τα στοχεία αυτά, αλλά και όποια άλλα αντίστοιχα στοιχεία να μην χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, αλλά και άλλων διαδικασιών (π.χ. υπερωρίες).
Μάλλον μια συνάντηση των πλευρών θα έλυνε το -ανύπαρκτο- θέμα, και σίγουρα το τελευταίο που χρειάζεται ο Ε.Ο.Τ. αυτή τη στιγμή, είναι τέτοιου είδους αντιδικίες.
Για την ιστορία η ανακοίνωση του Συλλόγου, έχει ως ακολούθως:
"Με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 162/09-10-2015 και με θέμα «Σύνταξη φύλλου εργασιών» έγγραφο της Διεύθυνσης οικονομικών Υπηρεσιών ζητάται από τους συναδέλφους εργαζόμενους της Οικονομικής Υπηρεσίας να ενημερώσουν για τις εργασίες, τις οποίες έχουν εκτελέσει κατ’ εντολήν των Προϊσταμένων ή της ροής της εργασίας τους ανά ημέρα για το χρονικό διάστημα από 1/10/2015 έως 9/10/2015.
Εκφράζουμε την ειλικρινή έκπληξη αλλά και τον έντονο προβληματισμό μας για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του κου Διευθυντή, τα κίνητρα, τη σκοπιμότητα αλλά κυρίως την χρησιμότητα της για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ειδικά και του Οργανισμού ευρύτερα.
Κατ’ αρχάς καλούμε το κ. Διευθυντή να μας ενημερώσει εγγράφως και εγκαίρως για τις κανονιστικές ή άλλες διατάξεις που προβλέπουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται και δεν έχει υπάρξει σχετικό προηγούμενο.
Που ακριβώς προβλέπεται η αρμοδιότητά του να ζητά στοιχεία για συγκεκριμένο αριθμό πράξεων που διεκπεραιώνει όχι υφιστάμενη του υπηρεσιακή μονάδα εν συνόλω αλλά ατομικά ο κάθε εργαζόμενος και μάλιστα για εντελώς περιορισμένο και καθόλου αντιπροσωπευτικό χρονικό διάστημα;
Ακολούθως, οφείλει να μας ενημερώσει για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας και να αιτιολογήσει πειστικά σε τι συμπεράσματα ευελπιστεί να καταλήξει, αφού πληροφορηθεί τις υπηρεσιακές υποθέσεις και ενέργειες που διεκπεραίωσε ο κάθε εργαζόμενος το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και αν σκοπεύει η ίδια πρακτική να ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής.
Κυρίως και πρωτίστως, όμως, έχει υποχρέωση να μας ενημερώσει για τις συνέπειες της για την υπηρεσιακή κατάσταση και την αξιολόγηση της απόδοσης των συναδέλφων.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του υπεύθυνου Διευθυντή όμως μέχρι τότε δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε ότι θεωρούμε την ενέργειά του απαράδεκτη από υπηρεσιακή και θεσμική άποψη και εντελώς απρόσφορη για την εξαγωγή οποιουδήποτε χρήσιμου για τη λειτουργία της υπηρεσίας συμπεράσματος.
Επιπλέον, δημιουργεί αχρείαστη αναστάτωση, αφού οι συνάδελφοι θα πρέπει να ανατρέξουν σε υποθέσεις που έχουν ήδη διεκπεραιώσει για να τις καταγράψουν και να ετοιμάσουν τα σχετικά σημειώματα με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόσθετος φόρτος και να καθυστερούν οι υποθέσεις και οι ενέργειες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Με αυτόν τον τρόπο κατ’ ουσία η λειτουργία του Οργανισμού αντί να υποβοηθάται και να βελτιώνεται αντιθέτως καθυστερείται και παρεμποδίζεται.
Περαιτέρω ο τυποποιημένος χαρακτήρας της διαδικασίας δεν είναι ικανός να εντοπίσει την πραγματική προσπάθεια και την αποτελεσματικότητα του κάθε εργαζόμενου, ενώ περιορίζεται και σε μη αντιπροσωπευτικό από άποψη έκτασης χρονικό διάστημα.
Και αυτό διότι ο κάθε εργαζόμενος δε λειτουργεί κατά μόνας αλλά στο μεγαλύτερο αριθμό ενεργειών και υποθέσεων απαιτείται συνεργασία και σύμπραξη με αποτέλεσμα ο καταλογισμός μιας πράξης στον ένα ή στον άλλο εργαζόμενο να μην μπορεί να γίνει με αξιόπιστο τρόπο, ενώ σε περίπτωση εξακολούθησης της ίδιας διαδικασίας και στο μέλλον είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν τριβές μεταξύ των εργαζομένων σε βάρος του συμφέροντος της υπηρεσίας.
Πρόκειται για μια πρακτική που ευνοεί συνθήκες νοσηρού ανταγωνισμού, εμποδίζει την ομαλή συνεργασία και λειτουργεί εκβιαστικά για τους εργαζόμενους που αισθάνονται ότι δεν αξιολογούνται επί τη βάση της εν γένει υπηρεσιακής τους επάρκειας και απόδοσης αλλά επί της ανούσιας αριθμητικής αποτύπωσης των εκτελούμενων από αυτούς ενεργειών
Σημαντικά ερωτήματα γεννώνται και σε σχέση με την εποπτεία και την άσκηση διοίκησης από τον αρμόδιο Διευθυντή.
Κατά παράβαση της ιεραρχικής δομής και διάρθρωσης της υπηρεσίας παρακάμπτει και ουσιαστικά «καπελώνει» τους Τμηματάρχες, με τους οποίους θα μπορούσε κάλλιστα να συνεργαστεί, ώστε να πληροφορηθεί για την απόδοση και αποτελεσματικότητα των Τμημάτων τους ως υπηρεσιακών μονάδων.
Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν έχει εικόνα της Διεύθυνσής που προϊσταται, δεν ελέγχει την κατάσταση και από αμέλεια ή πρόθεση εκθέτει και προσβάλλει τους Τμηματάρχες.
Εν τέλει όμως δημιουργεί πρόβλημα εν γένει στον Οργανισμό και τους εργαζόμενους. Για τους λόγους αυτούς καλούμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να διορθώσει αυτό το θεσμικό ατόπημα που δεν προσφέρει καμία υπηρεσία στην εύρυθμη κι αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης, να σταματήσει την απαράδεκτη από υπηρεσιακή και θεσμική άποψη διαδικασία αριθμητικής καταγραφής των εκτελούμενων από τους συναδέλφους πράξεων.
Η αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την υπευθυνότητα και όχι σε έμμεσες απειλές, παραθεσμικές συμπεριφορές και σπασμωδικές κινήσεις.
Ο Πρόεδρος Βρεττός Ιωάννης
Ο Γενικός Γραμματέας  Παπαδόπουλος Νικόλαος"

3 σχόλια:

 1. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω το άρθρο σας τονίζοντας ότι η εργασία σε μία Δημόσια Υπηρεσία δεν είναι «φασόν» για να μετράμε τα «κομμάτια» παραγωγής του κάθε εργαζόμενου.
  Δηλαδή αυτοί που εργάζονται π.χ. στα Γραφεία Πληροφοριών του ΕΟΤ ή του Δήμου ή της Τουριστικής Αστυνομίας που άνοιξε πρόσφατα, θα πρέπει να «παρακολουθούνται και να καταγράφονται με κάμερα» και να μετράνε πόσα «τεμάχια - τουρίστες» εξυπηρέτησε κάθε υπάλληλος ξεχωριστά και στη συνέχεια να «αξιολογείται» ο υπάλληλος ή να παίρνει υπερωρίες?
  Ένας υπάλληλος σε Διεύθυνση Διοικητικού μιας Υπηρεσίας π.χ. στην καταχώρηση των αδειών ασθενείας του προσωπικού τι υποτίθεται ότι θα παρουσιάζει? Πόσους υπαλλήλους κατέγραψε που δήλωσαν ασθένεια? Και αν δεν αρρωστήσει κανείς σημαίνει ότι ο υπάλληλος δεν είναι «παραγωγικός» επειδή δεν κατέγραψε κανένα??
  Οι Γραμματείες Διευθύνσεων ή της Διοίκησης ενός Οργανισμού θα «καταγράφουν» πόσα έγγραφα πρωτοκόλλησαν ή πόσα e-mails απάντησαν για να αξιολογηθούν ? Το τμήμα μισθοδοσίας τι θα καταγράφει?? Πόσες μειώσεις μισθών και επιδομάτων κάνει την εβδομάδα ή κάθε φορά που αλλάζει ο Νόμος? (Αυτοί σίγουρα θα είναι παραγωγικοί γιατί οι μειώσεις μισθών και επιδομάτων θα συνεχίζονται μονίμως..).
  Τι να πούνε και όσοι εργάζονται σε «γκισέ» όπως στο Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π.
  Θα πρέπει μόλις δουν «πελάτη» να τσακώνονται ποιος θα τον εξυπηρετήσει γιατί έχουν μείνει «πίσω στην παραγωγή»?
  Να βγάλουν λοιπόν και ένα «point system» με «βαθμούς» π.χ. ένα εξερχόμενο έγγραφο = 2 βαθμοί, ένα Υπηρεσιακό Σημείωμα = 1 βαθμό, ένα απαντητικό e-mail = 0,5 βαθμούς, μία σφραγίδα σε έγγραφο (πρωτόκολλο) = 0,3 βαθμούς, «κάρφωμα συναδέλφου»= 10 βαθμοί, «γλύψιμο Προϊσταμένου – Διοίκησης» = 50 βαθμοί, «προσκείμενος στο κόμμα» = 40 βαθμοί κ.λ.π. για να κάνουμε τη «σούμα» κάθε μήνα να δούμε ποιοι δουλεύουν πραγματικά και πρέπει να «προωθούνται» σε θέσεις εντός και εκτός και να αξιολογούνται επίσης με «άριστα»…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Γλύψιμο Προισταμένου-Διοίκησης"=50 βαθμοί;;;;Χαχαχα!!! Πες τα μεγάλε. σου στέλνω το παρακάτω λίνκ για να ξαναθυμηθούμε την "οσφιοκαμψία καραμπινάτη" από τους απαράδεκτους.....
   https://www.youtube.com/watch?v=eLCMCBped2o

   Διαγραφή
 2. Θα ήθελα να σχολιάσω και εγώ το άρθρο σας ξεκινώντας με κάποιες ερωτήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα: 1ο. το κείμενο του συλλόγου προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις σε ποιόν και γιατί;;;; και 2ο ποιος παραιτήθηκε;; ο διευθυντής που ήρθε σε δύσκολη θέση επειδή εξέθεσαι τον εαυτό του;;; (δεν νοείται διευθυντής να μην γνωρίζει τι και ποιές εργασίες έχει αναθέσει στους υπαλλήλους και πότε θα έπρεπε να έχουν διεκπεραιωθεί) ή γιατί δεν συνεργάζεται με τους προισταμένους των τμημάτων και δεν ενημερώνεται από αυτούς για την εξέλιξη των εργασιών;;;
  Η τεκμηρίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων γίνεται από τους προισταμένους των τμημάτων και τον ίδιο τον διευθυντή μετά από αξιολόγηση των υπαλλήλων στο σύνολο του έργου τους σε χρονικό διάστημα 1 έτους (ως ορίζει και ο νόμος) και όχι στο άκρως βραχύ παραπλανητικό διάστημα των 9 ημερών, το οποίο μόνο σε λανθασμένα στατιστικά συμπεράσματα μπορεί να οδηγηθεί κανείς...(π.χ. κάποιος υπάλληλος εκείνες τις μέρες είναι ασθενής ή η εργασία του είναι ερευνητικού χαρακτήρα και δεν τεκμηριώνεται από πρωτόκολλα...).
  Ο κίνδυνος των στατικών αυτών λαθών περισσότερο θα εξυπηρετήσει κακόβουλους ερμηνευτές παρά την ίδια την υπηρεσία. Τα λανθασμένα στατιστικά στοιχεία σαφώς και εκθέτουν εκτός από τον μεμονωμένο διευθυντή και το σύνολο του οργανισμού.
  Οι υπερωρίες στους υπαλλήλους αποδίδονται σε αυτούς όταν έχουν εργαστεί πέραν του ωραρίου τους!! Δεν έχουν να κάνουν με την ταχύτητα εκτέλεσης το μέγεθος ή τον αριθμό των εργασιών που τους έχει ανατεθεί.
  Ο ισόνομος καταμερισμός των εργασιών είναι επίσης υποχρέωση του προισταμένου και του διευθυντή και πάντα αυτοί φέρουν το βάρος της ευθύνης για την αποδοτικότητα του τμήματος τους.
  Διαβάζοντας το χαρτί του συλλόγου καταλήγω στο συμπέρασμα οτι μάλλον προστατεύει και βοηθά τον διευθυντή στο διοικητικό ατόπημα του αυτό και κατ επέκταση τον Οργανισμό να λειτουργήσει εύρυθμα, παρά δημιουργεί αναστάτωση και "τριγμούς" όπως πολύ ποιητικά αναφέρετε στην αρχή του άρθρου σας.
  Χαίρομαι που στο χαρτί του συλλόγου διακρίνεται η διάθεση για συνεργασία όλων μαζί για την ορθή λειτουργία του Οργανισμού και προστατεύει την Δημόσια Εικόνα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή