Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΟΞ..


με το ΙST 

Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) ανάμεσα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και το IST, το οποίο βασίζεται στα κοινά ενδιαφέροντα των δύο πλευρών σχετικά με την προώθηση εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών θεμάτων, που συμβάλλουν καταλυτικά στην ενδυνάμωση των αναπτυξιακών προοπτικών του Τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα, υπεγράφη πρόσφατα.
Εστιάζοντας στο δίπολο Τουρισμός και Εκπαίδευση, η νέα αυτή συνεργασία περιλαμβάνει:
1. Επιμόρφωση: Στοχευμένες δράσεις και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), βασικό άξονα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων και σεμιναρίων στον κλάδο του Τουρισμού. 
2. Διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων: Υποστήριξη κλαδικών συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και αποτελεσματική συνεργασία στη διοργάνωση ημερίδων που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. 
3. Εκπόνηση μελετών και ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας που άπτονται του Τουριστικού κλάδου: Τα δύο μέρη θα διενεργούν έρευνες κοινού ενδιαφέροντος προβάλλοντας τα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο. 
4. Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας: Εξασφάλιση άμεσης πρακτικής εμπειρίας των σπουδαστών στις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, ενισχύοντας την προσπάθειά του IST για παροχή υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 
Η συνεργασία μεταξύ της ΠΟΞ και του IST συνεισφέρει, υποστηρίζει και προάγει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας μας, τον Τουρισμό. 
Με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να φθάνουν τα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τις διεθνείς αφίξεις να αγγίζουν τα 26 εκατομμύρια ετησίως, το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας να προσεγγίζει τα 10.000 ξενοδοχειακά συγκροτήματα, και με περισσότερες από 700.000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας, είναι ξεκάθαρο ότι ο τουρισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Ελληνικής Οικονομίας. 
Αντιλαμβανόμενο τις αυξανόμενες ανάγκες του σήμερα αλλά κυρίως του αύριο, για υψηλού επιπέδου εξειδικευμένα στελέχη στον τουριστικό κλάδο, το IST σε συνεργασία με το London South Bank University συνδιαμόρφωσε εξειδικευμένα προγράμματα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις νέες διεθνείς τάσεις του Τουριστικού Τομέα και των Ξενοδοχιακών επιχειρήσεων, προετοιμάζοντας στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στη σύγχρονη αγορά εργασίας. 
Πιο συγκεκριμένα το IST προσφέρει εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα: ­ BA (Honours) Tourism, Hospitality & Leisure Management ­ MSc International Tourism and Hospitality Management 
Το IST και η Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων ενώνουν τις δυνάμεις τους ούτως ώστε αυτή η κοινή προσπάθεια να έχει άμεσα αποτελέσματα σε έναν από τους πιο σπουδαίους – αν όχι τον σπουδαιότερο – κλάδους της Οικονομίας, τον Τουρισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου