Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Το ξενοδοχείο Nana Beach Αll Ιnclusive Resort “Πράττει τοπικά”


Το ξενοδοχείο Nana Beach Αll Ιnclusive Resort στη Χερσόνησο της Κρήτης πέρασε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης και εντάχθηκε με απόλυτη επιτυχία στην οικογένεια των επιχειρήσεων που ενδυναμώνουν το εγχείρημα WE DO LOCAL, στηρίζοντας την παραγωγή, την οικονομία, το περιβάλλον και τον τόπο τους. 
Κατόπιν της επιτόπιας επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2015 από το Φορέα Πιστοποίησης Cosmocert, το ξενοδοχείο Nana Beach κατάφερε να συγκεντρώσει 850/1000 βαθμούς και να διακριθεί για τις δραστηριότητες και καινοτόμες πρακτικές που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ελληνική φιλοξενία, τα ήθη και έθιμα του τόπου, την τοπική γαστρονομία, υποστηρίζουν το εγχώριο εργατικό δυναμικό, αλλά και συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην τοπική κοινωνία και την αειφόρο ανάπτυξη.
Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει περισσότερο ο δρόμος για την επιστροφή στις ρίζες μας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Το διακριτικό σήμα WE DO LOCAL έχει ετήσια ισχύ και αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση ολόκληρης της ομάδας του Nana Beach Hotel να παρέχει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας της “πράττοντας τοπικά”, με φροντίδα αλλά και με σεβασμό στις ανάγκες του τόπου και των ανθρώπων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου