Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

"Φρέναραν" και οι προσλήψεις τον Ιούνιο


Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα "φρέναραν" τον Ιούνιο, αλλά και στο εξάμηνο, εμφανίζοντας χειρότερη εικόνα από πέρυσι.
Ο Τουρισμός για μια ακόμη φορά "πρωταγωνίστησε" στις προσλήψεις.
Πιο αανλυτικά κατά το μήνα Ιούνιο 2015 καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 8.590 θέσεις εργασίας. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουνίου 2015, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 191.598, ενώ οι αποχωρήσεις σε 183.008. Από τις 183.008 συνολικά αποχωρήσεις, οι 67.205 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 115.803 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούνιος 2015 και Ιούνιος 2014, προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 6.761 θέσεων εργασίας για τον Ιούνιο 2015 (θετικό ισοζύγιο 8.590 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (15.351) τον Ιούνιο του 2014. Ο Ιούνιος 2015 είναι ο πέμπτος σε σειρά μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο, μετά από πέντε συνεχόμενους μήνες (Σεπτ. 2014 - Ιαν 2015) με αρνητικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 900.835 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 697.712, εκ των οποίων οι 386.501 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 311.211 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εξαμήνου του έτους 2015 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 203.123 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
     Ε3
(Αναγγελίες Πρόσληψης)
       Ε5 
(Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης)
      Ε6
(Καταγγελίες   Συμβάσεων Αορίστου  Χρόνου)
     Ε7
  (Λήξεις Συμβάσεων  Ορισμένου   Χρόνου)
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ
   Ε5+Ε6+Ε7
ΙΣΟΖΥΓΙΟ  
       Ε3 -       (Ε5+Ε6+Ε7)
Σερβιτόροι, Τραπεζοκόμοι  και Μπάρμαν
37.353
16.043
1.916
7.576
25.535
11.818
Μάγειροι ξενοδοχείων και εστιατορίων
13.920
5.411
876
1.690
7.977
5.943
Πωλητές
13.744
4.550
2.271
2.055
8.876
4.868
Καμαριέρες σε ξενοδοχεία
6.258
920
125
1.225
2.270
3.988
Λαντζέρηδες
8.169
2.905
519
1.446
4.870
3.299
Ανειδίκευτοι εργάτες
8.355
2.639
1.392
1.243
5.274
3.081
Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών, ρεσεψιονίστ  και γκρουμ
4.716
1.129
192
697
2.018
2.698
Κονσερβοποιοί και Συσκευαστές φρούτων και άλλων προϊόντων
3.791
1.081
343
479
1.903
1.888
Υπάλληλοι  γραφείου
17.119
5.637
3.309
6.705
15.651
1.468
Καθαριστές και καθαρίστριες
6.265
1.733
833
2.280
4.846
1.419
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
         Ε3
(Αναγγελίες Πρόσληψης)
   Ε5
 (Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης)
      Ε6
(Καταγγελίες Συμβάσεων
Αορίστου Χρόνου)
     Ε7
(Λήξεις  Συμβάσεων  Ορισμένου  Χρόνου)
 ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ
   Ε5+Ε6+Ε7
    ΙΣΟΖΥΓΙΟ
   Ε3-(Ε5+Ε6+Ε7)
Αν. Μακεδ. & Θράκης
7.226
2.672
1.299
3.510
7.481
-255
Αττικής
67.956
28.182
12.938
41.019
82.139
-14.183
Βορείου Αιγαίου
3.294
967
171
1.049
2.187
1.107
Δυτικής Ελλάδας
8.506
2.625
1.341
5.702
9.668
-1.162
Δυτικής Μακεδονίας
2.212
981
765
1.585
3.331
-1.119
Ηπείρου
3.521
1.431
561
1.845
3.837
-316
Θεσσαλίας
8.054
3.182
1.631
3.553
8.366
-312
Ιονίων Νήσων
10.199
1.657
264
1.714
3.635
6.564
Κεντρικής Μακεδονίας
31.509
11.069
4.649
11.795
27.513
3.996
Κρήτης
16.988
5.265
1.169
7.053
13.487
3.501
Νοτίου Αιγαίου
19.813
4.734
692
2.983
8.409
11.404
Πελοποννήσου
7.505
2.797
979
3.320
7.096
409
Στερεάς Ελλάδας
4.815
1.643
839
3.377
5.859
-1.044
ΣΥΝΟΛΟ
191.598
67.205
27.298
88.505
183.008
8.590(σε θέσεις εργασίας)
Ιούνιος  2015
        ( 1 )
Ιούνιος  2014
( 2 )
Διαφορά
   (1 – 2)
Α΄ Εξάμηνο     2015
     (3)
Α΄ Εξάμηνο     2014
   (4)
Διαφορά
   (3-4)
Ι. Προσλήψεις
191.598
170.028
21.570
900.835
760.081
140.754
     ΙΙ. Αποχωρήσεις*
183.008
154.677
28.331
697.712
583.784
113.928
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου
χρόνου
115.803
103.897
11.906
386.501
335.177
51.324
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις
67.205
50.780
16.425
311.211
248.607
62.604
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ)
8.590
15.351
-6.761
    203.123

    176.297

26.826

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου