Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Κοπελούζος και FRAPORT για τα αεροδρόμια!!!


Με προσφορά που ανήλθε σε €1,234 δισ. εφάπαξ τίμημα και €22,9 εκ. ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον πληθωρισμό, η κοινοπραξία FRAPORTAG - SLENTEL Ltd ανακηρύχτηκε προτιμητέος επενδυτής για τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της χώρας. 
Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της σημερινής κοινής συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, αποσφραγίστηκαν οι ο ικονομικ ές προσφορ ές, που υποβλήθηκαν στις 10.10.2014 από τα επενδυτικά σχήματα CASA ( Corporation America S . A .) – METKA Α.Ε ., FRAPORT AG - SLENTEL Ltd και VI NCI Airports S . A . S . – ΑΚΤ OR Παραχωρήσεις Α.Ε . για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας (Ομάδες Α και Β) . 
Η FRAPORT AG - SLENTEL Ltd υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά και ανακηρύχτηκε προτιμητέος επενδυτής σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.
Το ποσό που προσέφερε η κοινοπραξία ήταν σημαντικά υψηλότερο τόσο από την ανεξάρτητη αποτίμηση όσο και από την αμέσως επόμενη προσφορά. Ειδικότερα, ο προτιμητέ ος επενδυτής προσέφερε για την Ομάδα Α €609 εκατ. εφάπαξ τίμημα και €11,3 εκατ. ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον πληθωρισμό και €625 εκατ. και €11,6 εκατ. για την Ομάδα Β αντίστο ι χα . Οι επενδύσεις που αναμένεται να υλο ποιηθούν σε χρονικό ορίζοντα 4 ετών ανέρχ ον ται σε ποσό περίπου €330 εκ ατ . ενώ για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης σε ποσό περίπου € 1,4 δισ . Τα ποσά αυτά είναι επιπλέον του εφάπαξ τιμήματος και του ετήσιου εγγυημένου καταβλητέου μισθώματος. 
Υπενθυμίζεται ότι στις δύο ομάδες που έχουν συγκροτηθεί περιλαμβάνονται τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, πλην της Αθήνας και του Ηρακλείου. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τους αερολιμένες Θεσσαλονίκης, Χανίων, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, Ακτίου και Καβάλας. Στη δεύτερη ομάδα έχουν ενταχθεί οι αερολιμένες Ρόδου, Κω, Σκιάθου, Μυκόνου, Σαντορίνης, Σάμου και Μυτιλήνης.
Ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ , Εμμανουήλ Κονδύλης δήλωσε σχετικά: « Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τις κορυφαίες διεθνώς εταιρείες του χώρου της ανάπτυξης και λειτουργίας αεροδρομίων αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνο υν οι διεθνείς επενδυτές στην αναπ τυξιακή προοπτική της χώρας μας » . Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Πασχάλης Μπουχώρης , είπε: « Η παραχώρηση θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα των υποδομών και το επίπεδο εξυπηρέτησης των επιβατών, μέσα από την καλύτερ η συντήρηση , λειτουργία και ανάπτυξη των αεροδρομίων. Μέσα από αυτή την ιδιωτικοποίηση δεν αναβαθμίζονται μόνο τα αεροδρόμια αλλά ενισχύεται τ ο τουριστικό προϊόν της χώρας ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου