Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Νέα προγράμματα επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ...


- Επιδότηση για δημιουργία επιχειρήσεων και στον Τουρισμό
 
Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, αναμένονται άμεσα οι  προκηρύξεις 2 νέων προγραμμάτων από το Νέο ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρίας συμβούλων PLANTECH, και με βάση τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, τα νέα προγράμματα θα έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
01. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (και για επιχειρήσεις που πρόσφατα ιδρύθηκαν) ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 
Οι κλάδοι που αναμένεται να επιδοτήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορούν σχεδόν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων και πιο συγκεκριμένα: 
• Μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις 
• Επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου 
• Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
• Τουριστικές επιχειρήσεις 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 100% 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
• Ενοίκια 
• Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, λογαριασμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ύδρευση, θέρμανση) 
• Ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτριας (ΟΑΕΕ) 
• Δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης (λογιστή, συμβολαιογράφου κτλ) 
• Δαπάνες λογιστικής παρακολούθησης 
• Δαπάνες συμβούλου για τη σύνταξη του φακέλου συμμετοχής και την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου 
• Έξοδα προβολής – διαφήμισης 
• Δημιουργία ιστοσελίδας 
• Δαπάνες αγοράς α΄ υλών 
• Αποσβέσεις παγίων 
• Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου (πλήρης κάλυψη μισθού και εργοδοτικών εισφορών του υπαλλήλου, ο οποίος μπορεί να ειναι και συγγενικό πρόσωπο α βαθμού) 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Οι δαπάνες θα επιδοτούνται για 18 μήνες, ενώ με το πέρας της υλοποίησης της επένδυσης δεν αναμένεται να υπάρχει περαιτέρω υποχρέωση των επιχειρηματιών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται έως 40.000 ευρώ (με ελάχιστο ύψος πρότασης τα 10.000 ευρώ). 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν άντρες ή γυναίκες, ηλικίας από 18 έως και 64 ετών οι οποίοι-ες θα πρέπει: 
• Να διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου ή 
• Να έχουν απολυθεί την τελευταία 3ετία ή 
• Να έχουν κλείσει την ατομική τους επιχείρηση κατά τα τελευταία 3 έτη και να μην εργάζονται σήμερα (είτε με ΙΚΑ είτε με νέα επιχείρηση) ή 
• Να απειλούνται από ανεργία πχ εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά την τελευταία 3ετία ή 
• Να είναι αυτοαπασχολούμενοι με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο της φτώχιας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται τις επόμενες ημέρες και ενδεχομένως να τροποποιήσει ελαφρώς κάποια από τα προαναφερθέντα. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει μεγάλη συμμετοχή και προτείνουμε την άμεση κινητοποίησή σας, καθώς η ετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας με υψηλή βαθμολογία, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκρισή ή όχι του επενδυτικού σας σχεδίου.

02. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ «ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 50% ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Το πρόγραμμα θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:
• Αγροδιατροφικός Τομέας
• Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
• Περιβαλλοντική Βιομηχανία
• Υγεία συνολικά
• Παραγωγή - Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Υλικά – Κατασκευές
• Δημιουργικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πολιτισμού
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 50%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Από 20.000 ευρώ έως 200.000,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα θα είναι ενδεικτικά:
• κτιριακές δαπάνες
• δαπάνες ανακαίνισης
• εξοπλισμός – μηχανήματα
• διαφήμιση – προβολή
• δαπάνες πληροφορικής (υπολογιστές, περιφερειακά, προγράμματα software)
• δαπάνες συστημάτων ποιότητας
• δαπάνες συμβούλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου