Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

15-45% οι επιδοτήσεις του αναπτυξιακού νόμου


- Θα τεθεί σε ολιγοήμερη διαβούλευση στα μέσα Δεκέμβρη

Σε μια πολύ σύντομης διάρκειας δημόσια διαβούλευση γύρω στις 15 Δεκεμβρίου θα τεθεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος, με στόχο να τεθεί σε ψηφοφορία έως το τέλος του χρόνου. 
Βασική επιδίωξη του υπουργείου Οικονομίας, είναι η έναρξη ισχύος του εντός του Ιανουαρίου, και προβλέπει την ενίσχυση επιχειρήσεων κάθε μεγέθους (πολύ μικρές , μικρές, μεσαίες και μεγάλες) , υφιστάμενων ή και νέων. 
Σε ότι αφορά στην επιδότηση, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, αυτή θα γίνεται με βάση τον εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, άρα ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης θα κυμαίνεται από 15%-45% (πχ μια μεγάλη επιχείρηση της Αττικής θα έχει επιχορήγηση 15% , ενώ μια μικρή επιχείρηση στο νομό Χαλκιδικής 45% ) . 
Η επιδότηση θα αφορά τόσο επιχορήγηση κεφαλαίου, όσο και φορολογικές απαλλαγές ή/ και ασφαλιστικές-εργοδοτικές εισφορές, επιδοτήσεις επιτοκίου , μισθολογικά κόστη, κ.λπ..
Δηλαδή θα είναι μίγμα επιχορήγησης κεφαλαίου και κινήτρων , ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις θα έχουν την ευχέρεια χρήσης και των δύο, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις θα δύνανται να κάνουν χρήση μόνο των κινήτρων.
Έμφαση θα δίνεται στις επενδύσεις που ευνοούν την καινοτομία και την εξωστρέφεια, ενώ πρόσθετη μοριοδότηση θα έχουν όσοι είναι εγκατεστημένοι ή θα εγκατασταθούν στις Βιομηχανικές Περιοχές.
Υπάρχει σκέψη να πριμοδοτηθούν ακόμη περισσότερο όσοι θα αξιοποιήσουν σχολάζουσες, ανενεργές εγκαταστάσεις και δεν θα χτίσουν νέα κτίρια.
Το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου