Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Ανατέθηκε η άσκηση προσφυγής για την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά


Σε απευθείας ανάθεση σε εξειδικευμένο γραφείο, που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τεκμηρίωση, σύνταξη και υποβολή και άσκηση του κατάλληλου ένδικου βοηθήματος κατά της απόφασης κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά προχώρησε χθες ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος. 
Για την άσκηση της προσφυγής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, επελέγη συγκεκριμένα η δικηγορική εταιρεία «Λαζαράτος και Συνεργάτες» του κ. Παναγιώτη Λαζαράτου, καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου. 
Ο κ. Λαζαράτος μαζί με τον δικηγόρο κ. Αλέξανδρο Λυκουρέζο, έχουν ασκήσει εξάλλου κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη τους κ. Λ. Σικινιώτη, επιχειρηματία, κατοίκου Μυκόνου, την πρώτη προσφυγή για την ακύρωση της από 29.9.2015 υπουργικής απόφασης που προβλέπει την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
Στην προσφυγή, που έχουν ασκήσει, επικαλούνται 7 λόγους ακυρώσεως της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία καταργήθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε 6 μόνο νησιά από την 1η Οκτωβρίου 2015. 
Η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου, σύμφωνα με την σύμβαση, που υπεγράφη με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανέρχεται στο ποσό των 24.600 ευρώ με ΦΠΑ. 
Το 60% (14.760 €) θα δοθεί με την κατάθεση του σχετικού δικογράφου του ένδικου βοηθήματος στο αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο περιλαμβάνεται και το γραμμάτιο προείσπραξης. Το 20% (4.920 €) με την έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης και το υπόλοιπο 20% (4.920 €) με την ολοκλήρωση της εκδίκασης και την έκδοση απόφασης επί του ένδικου βοηθήματος. Οι κρατήσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 
Με την ίδια σύμβαση απαγορεύεται επί ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον ανάδοχο του αντικειμένου της ή μερικής αυτής προς τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου). 
Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου