Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΣτΕ: Άκυρη η έγκριση του Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό


Δεν έγινε ποτέ η προβλεπόμενη ψηφοφορία για το περιεχόμενο της γνωμοδότησης που προηγήθηκε της τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΕΠΧΣΑΑΤ), με αποτέλεσμα να είναι παράνομη η απόφαση του 2013 που ενέκρινε την τροποποίηση του ΕΠΧΣΑΑΤ. 
Αυτό αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 3632/2105 απόφασή της και έκανε δεκτή σχετική προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Ταμείου για τη Φύση (WWF). 
Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι πριν την έγκριση της προβλεπόμενης από την νομοθεσία γνωμοδότησης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης επί του σχεδίου της υπουργικής απόφασης για «την τροποποίηση του ΕΠΧΣΑΑΤ και την έγκριση της σχετικής στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων», πρέπει να προηγηθεί σχετική ψηφοφορία των μελών του εν λόγω εθνικού συμβουλίου.
Όμως, όπως υπογραμμίζει η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι το εθνικό συμβούλιο κατέληξε στην διατύπωση του περιεχομένου της επίμαχης απόφασης κατόπιν της προβλεπόμενης ψηφοφορίας, είτε επί της αρχής είτε επί των άρθρων του σχεδίου της υπουργικής απόφασης για την τροποποίηση του ΕΠΧΣΑΑΤ. 
Η παράλειψη αυτή -συνεχίζει η Ολομέλεια του ΣτΕ- «δεν μπορεί να θεραπευθεί» με την υποβολή υπομνημάτων, θέσεων, παρατηρήσεων, επισημάνσεων επί του περιεχομένου στους σχεδίου της επίμαχης υπουργικής απόφασης. 
Κατά συνέπεια, οι σύμβουλοι Επικρατείς ακύρωσαν τη σχετική απόφαση της επιτροπής συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του χωροταξικού σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης για την έγκριση τροποποίησης του ΕΠΧΣΑΑΤ, λόγω μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου