Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Επιδεινώθηκε η ανεργία το Νοέμβρη


- Επιδείνωση των στοιχείων και σε σχέση με το 11μηνο του 2014

(σε θέσεις εργασίας)
Νοέμβριος      2015
        ( 1 )
Νοέμβριος 2014
( 2 )
Διαφορά
   (1 – 2)
Α΄ Ενδεκάμηνο     2015
     (3)
Α΄ Ενδεκάμηνο     2014
   (4)
Διαφορά
   (3-4)
Ι. Προσλήψεις
141.709
112.665
29.044
1.667.024
1.450.703
216.321
     II. Αποχωρήσεις*
166.383
132.996
33.387
1.575.150
1.350.747
224.403
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου
χρόνου
113.139
91.245
21.894
923.394
811.575
111.819
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις
53.244
41.751
11.493
651.756
539.172
112.584
       III. Ισοζύγιο (Ι-II)
-24.674
-20.331
-4.343
   91.874

    99.956

-8.082
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Νοέμβριο 2015 καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 24.674 θέσεις εργασίας. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Νοεμβρίου 2015, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 141.709, ενώ οι αποχωρήσεις σε 166.383. 
Από τις 166.383 συνολικά αποχωρήσεις, οι 53.244 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 113.139 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 
Από τη σύγκριση των ισοζυγίων των δύο μηνών, Νοέμβριος 2015 και Νοέμβριος 2014, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 4.343 θέσεων εργασίας για τον Νοέμβριο 2015 (αρνητικό ισοζύγιο 24.674 θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου 20.331 τον Νοέμβριο του 2014).
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.667.024 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.575.150, εκ των οποίων οι 923.394 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 651.756 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Tο ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του ενδεκάμηνου του 2015 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 91.874 νέες θέσεις εργασίας και είναι χαμηλότερο κατά 8.082 θέσεις εργασίας, από το αντίστοιχο ισοζύγιο του πρώτου ενδεκάμηνου του 2014, που ήταν επίσης, θετικό κατά 99.956 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας ωστόσο την τρίτη υψηλότερη επίδοση πρώτου ενδεκάμηνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα .
Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι παράλληλα, με τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων – απολύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» υπάρχει και ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσμων υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είτε ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά.
Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων για το διάστημα από 01.11.2015 έως και 30.11.2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται σε 261 λιγότερες νέες θέσεις εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου