Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Σημαντική ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Τουριστικών Συνδέσμων του Ιδιωτικού Τομέα


Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή του τουρισμού στο εθνικό και ευρωπαϊκό ΑΕΠ, στην απασχόληση και κατανοώντας την ανάγκη δημιουργίας μιας συλλογικής εκπροσώπησης του ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε πολιτικές οι οποίες επηρεάζουν τον τουρισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι αντίστοιχοι με τον ΣΕΤΕ φορείς του τουρισμού των χωρών Ιταλίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Κύπρου, μαζί με τον ΣΕΤΕ, αποφάσισαν να διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινής Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας.
Οι συγκεκριμένοι φορείς, υπόγραψαν χθες Μνημόνιο Συνεργασίας και συνέστησαν Ομάδα Εργασίας, με στόχο να καταγράψουν κοινά ζητήματα και εμπόδια όσον αφορά στη τουριστική βιομηχανία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η Ομάδα Εργασίας θα ασχοληθεί με το ζήτημα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας του τομέα, τον αντίκτυπο στην απασχόληση, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη βιωσιμότητα του τουρισμού.
Το μνημόνιο συνεργασίας υπόγραψαν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι φορέων: Antόnio Abrantes, Secretary General, Confederaҫão do Turismo Portugues Renzo Iorio, President, Federturismo Confindustria José Luis Zoreda, CEO, EXCELTUR-Allianza para la Excelencia Turίstica Michael Panayiotou, Vice-Chairman, STEK/ACTE-Association of Cyprus Tourist Enterprises Andreas A. Andreadis, President, Greek Tourism Confederation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου