Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Kατάκτηση του σήματος ECO-PROWINE από το Κτήμα Porto Carras!


Μία ακόμη διεθνής διάκριση του Κτήματος Porto Carras, του κορυφαίου ελληνικού Κτήματος με τον μεγαλύτερο ενιαίο βιολογικό Αμπελώνα της Ελλάδος, έρχεται με την κατάκτηση του σήματος ECO-PROWINE. 
Εννέα εταίροι από συνολικά έξι χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Βουλγαρία) μετείχαν στο διεθνές έργο ECO-PROWINE, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω της πρωτοβουλίας Eco-Innovation, έχοντας ως στόχο την προώθηση βιώσιμων πρακτικών για την διαδικασία οινοπαραγωγής και τη δημιουργία μιας «ετικέτας βιωσιμότητας» για το ευρωπαϊκό κρασί. 
Το Κτήμα Porto Carras επιλέχτηκε ανάμεσα στις 9 από τις συνολικά 15 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για το σήμα της ECO-PROWINE !
Στο πρόγραμμα ECO-PROWINE συμμετέχει και η ΕΝΟΑΒΕ με στόχο να παράσχει στους Ευρωπαίους οινοπαραγωγούς μια κατάλληλα προσαρμοσμένη μέθοδο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους, η οποία στηρίζεται σε επιστημονική βάση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κοινό σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των κανόνων περιβαλλοντικής σήμανσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ενός πλαισίου - μέθοδοι και εργαλεία - που θα οδηγήσει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οινοπαραγωγικού κλάδου της ΕΕ. 
Με έντονη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ο βιολογικός αμπελώνας του Porto Carras, ο οποίος αποτελεί υπόδειγμα βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας, αποκτά πλέον μια ετικέτα φιάλης αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές και δεσμεύεται για τη βελτίωση της απόδοσής του στο μέλλον. 
Η ξεχωριστή αυτή διεθνής διάκριση έρχεται ως επιβράβευση όλων των προσπαθειών του Κτήματος και των ανθρώπων του και κατατάσσει το Κτήμα Porto Carras επάξια σε υψηλή θέση στον παγκόσμιο οινικό χάρτη. 
Παράλληλα, αποτελεί ένα σπουδαίο κίνητρο για περαιτέρω προσπάθειες με σκοπό παγκόσμιες διακρίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου