Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Στη διαδικασία του νέου συστήματος κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων η DQS


Την είσοδο της στον έλεγχο και την επιθεώρηση για την κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, ανακοινώνει η DQS Hellas. Αποτελεί την θυγατρική εταιρεία της γερμανικής DQS Holding GmbH, του επίσημου φορέα πιστοποίησης της Γερμανίας ο οποίος διαθέτει και το μεγαλύτερο ανά τον κόσμο δίκτυο. Δραστηριοποιείται σε 130 χώρες, απασχολεί περί τους 2.400 αξιολογητές και αριθμεί πάνω από 55.000 πιστοποιημένες επιχειρησιακές μονάδες παγκοσμίως. 
Υπογραμμίζεται ότι η DQS Holding GmbH είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM), εκπροσωπώντας επίσημα τη Γερμανία στο IQNet – International Certification Network (Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας), του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Εταίροι της DQS είναι το DIN (Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης), η DGQ (Γερμανική Εταιρεία Ποιότητας), που εκπροσωπεί επίσημα τη Γερμανία στην EOQ (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ποιότητας) και η Αμερικάνικη UL (Underwriters Laboratories).
Μέτοχοι της DQS Holding είναι οι παρακάτω εθνικοί βιομηχανικοί Σύνδεσμοι και οικονομικοί Οργανισμοί : 
• German Machinery and Plant Manufacturers Association (VDMA) 
• German Electrical and Electronic Manufacturer's Association (ZVEI) 
• German Association for Optical, Medical and Mechatronical Technologies (Spectaris) 
• German Chemical Industry Association (VCI) 
• German Construction Industries Federation (HvBi) 
Έδρα της DQS Hellas ΕΠΕ, που είναι ένας από τους πρώτους φορείς που διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ είναι η Αθήνα, ενώ διατηρεί και υποκατάστημα Νοτίου Ελλάδος στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Η DQS Ελλάς έχει, επίσης, ιδρύσει θυγατρική εταιρεία στη Σερβία (Βελιγράδι) και πιστοποιεί επίσης στην Κύπρο, στην Αλβανία, και την FYROM. 
Κύρια της δραστηριότητα είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, επιθεώρησης, ελέγχου και αξιολόγησης συστημάτων, προϊόντων και προσώπων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών-πελατών της τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά. 
Παράλληλα αποτελεί ενεργό μέλος της HellasCert, της Ελληνικής Ένωσης των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Επισημαίνεται, ότι η DQS Hellas συμμετείχε ως μέλος στην ομάδα της Hellascert η οποία συνέβαλε στην σύνταξη της Κατευθυντήριας Οδηγίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) που αφορά την διαπίστευση των Φορέων Πιστοποίησης (Φ.Π.) για την διενέργεια επιθεωρήσεων σχετικά με την κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065, και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας (Y.A αρ. 21185(ΦΕΚ 2840/Β/ 22.10.2014, Υ.Α αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015), Υ.Α αρ. 219 (ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015), ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΦΕΚ 69/Β/16.01.2015). 
Ενδεικτικό της δυναμικής της εταιρείας στην ελληνική αγορά είναι το γεγονός, ότι έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2015, έχει δημιουργήσει βάση 1.500 πιστοποιημένων εγκαταστάσεων, κάνοντας χρήση διαπιστεύσεων από τον ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης, το Ε.ΣΥ.Δ., αλλά και από άλλους ανά τον κόσμο Φορείς Διαπίστευσης. 
Ανάμεσα στους πελάτες της, βρίσκονται οι: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, COCA-COLA Company, Bosch, TUI Info Tec GMBH, Bayer, Philips Technology, Siemens, Volkswagen, Goldair Handling A.E. AΝΕΚ Lines Α.Ε., Henkel Ελλάς ΑΕΒΕ, Continental, BASF, LOYDS, ATLANTIC Hotels, MERCK, ΠΙΝΔΟΣ (Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων), Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, The Fairway Golf & Spa Resort, Πολεμικό Ναυτικό, Ινστιτούτο Τυποποίησης της Σερβίας. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ BRANDNAME ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η DQS –UL 
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της DQS Hellas Dr Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης : «Η είσοδος της DQS Holding δια της DQS Hellas στη διαδικασία του νέου συστήματος κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων αποτελεί παρακαταθήκη για την σταθερή διαφήμιση της ποιότητας των ελληνικών υποδομών φιλοξενίας. 
Και τούτο διότι ο επίσημος φορέας πιστοποίησης της Γερμανίας έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν για την διεύρυνση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και για την αναγνωρισιμότητα των προσφερόμενων ποιοτικών υπηρεσιών τους στους Γερμανούς Tour Operators και όχι μόνο». 
Ο κ. Δεληγιαννάκης τονίζει, ότι η DQS Hellas μέσω του παγκόσμιου δικτύου της DQS Holding δεν χορηγεί μόνο πιστοποιητικά, αλλά δίνει στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις την δυνατότητα της ποιοτικής τους αναβάθμισης παράλληλα με την βελτίωση των ποσοτικών και οικονομικών όρων λειτουργίας τους. 
Μέσω του τμήματος πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων DQS Tourism, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και ικανοποιεί τις ανάγκες τους αναφορικά με την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού τους, του προσωπικού και των μεθόδων διοίκησης σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Επισημαίνεται, ότι μετά την ίδρυση της το 2000, η DQS Hellas έλαβε μέρος σε ένα διακρατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση της συνεχούς ανάπτυξης του τουρισμού στα πλαίσια του προγράμματος Life με τίτλο «SUTOUR(EELM): Supporting Tourism Enterprises for Eco – Labeling and Environmental Management Nr. LIFE04/ENV/D/055». 
Σημειώνεται επίσης, ότι το έτος 2009, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανέπτυξε και εγκαινίασε το πρόγραμμα GoVit για την ενεργοποίηση των εργαζομένων, με στόχο την ανάπτυξη της σωματικής και πνευματικής τους ευεξίας όπου συμμετέχουν ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών. Ως μοναδικός φορέας πιστοποίησης αυτού του προγράμματος επελέγη από την Γερμανική Κυβέρνηση, η DQS.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου