Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

84 ευρώ ανά επισκέπτη οφελείται η Κύπρος....


... σύμφωνα με μελέτη της TUI

Στα 84 ευρώ ανά επισκέπτη, ανά διανυκτέρευση, ανέρχονται τα οικονομικά οφέλη από τον τουρισμό για την Κύπρο, σύμφωνα με μελέτη της TUI, η οποία αναλύει τον αντίκτυπο από τη δραστηριότητα 60.000 πελατών της, που πραγματοποίησαν τις διακοπές τους σε οκτώ ξενοδοχεία στο νησί. 
Η πιλοτική, αυτή μελέτη, που διεξήγαγε το 2013 ο όμιλος της TUI, σε συνεργασία με την PwC και το Ίδρυμα Ταξιδιών, παρουσιάζει τον οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και φορολογικό αντίκτυπο του τουρισμού στην Κύπρο...
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένα σημαντικό μέρος των συνολικών αποτελεσμάτων του τουρισμού προέρχεται έμμεσα από τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις τουριστικές δαπάνες. Οι αλυσίδες εφοδιασμού και άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες των ξενοδοχείων, βρέθηκαν να παράγουν σχεδόν 14 φορές περισσότερα απόβλητα, σε σχέση με τα ξενοδοχεία -1,8 κιλά σκουπίδια ανά πελάτη ανά νύχτα από τα ξενοδοχεία, έναντι 25 κιλών από τις αλυσίδες εφοδιασμού.
Επίσης, τα αέρια του θερμοκηπίου διαπιστώθηκε ότι είχαν σημαντικότερο περιβαλλοντικό κόστος, που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,01% των συνολικών εκπομπών αερίων στην Κύπρο. 
Οι επιπτώσεις τους, όμως, υπερδιπλασιάζονται εάν συμπεριληφθούν και οι πτήσεις από και προς την Κύπρο.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης οι τουριστικοί φόροι αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην κυπριακή οικονομία, που ισοδυναμούν με 25 ευρώ ανά πελάτη, ανά βραδιά. 
Ο φόρος αεροδρομίου αντιπροσωπεύει μόλις το 10% του ποσού αυτού, το οποίο περιλαμβάνει άλλους φόρους, όπως τον εταιρικό φόρο, τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, τα οικονομικά οφέλη του τουρισμού ανέρχονται σε 84 ευρώ ανά επισκέπτη, ανά διανυκτέρευση, ποσό το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το αρνητικό περιβαλλοντικό (-4 ευρώ) και κοινωνικό (-0,2 ευρώ) κόστος που προκύπτει από την τουριστική δραστηριότητα.
Ωστόσο, η TUI επισημαίνει ότι στη συγκεκριμένη μελέτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις από την κατασκευή των ξενοδοχείων, ή οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συσσωρεύονται από ένα χρονικό διάστημα κι άνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου