Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Ικανοποίηση Καμπουράκη για την παρακράτηση φόρου των εποχικά εργαζόμενων στον Τουρισμό


Την πλήρη ικανοποίησή του για τις άμεσες ενέργειες της υπουργού αναπληρωτή Τουρισμού Έλενας Κουντουρά και της γενικής γραμματέως δημοσίων εσόδων Κατερίνας Σαββαϊδου, για το θέμα της παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία στους εποχιακούς εργαζόμενους και στον Τουρισμό, εκφράζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης.
Με την προηγούμενη ρύθμιση υπήρχε υπέρμετρη φορολόγηση της συγκεκριμένης τάξης εργαζόμενων και η διόρθωση της αδικίας αυτής, ήταν καθοριστική στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εργασιακής ειρήνης, που τόσο ανάγκη έχουν ο ελληνικός Τουρισμός και οι εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία στους εποχιακούς εργαζόμενους, διενεργείται με αναγωγή του μισθού για το χρονικό διάστημα εργασίας που ορίζει η ατομική σύμβαση εργασίας του εργαζομένου και όχι σε ετήσια βάση που όριζε η ΠΟΛ 1072/31-03-2015.

Η Γ.Γ.Δ.Ε. με την ΠΟΛ 1179/13-08-2015 τροποποίησε την ΠΟΛ.1072/2015 σχετικά με οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ως ακολούθως. 
Ειδικότερα, ως προς την αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, για τις περιπτώσεις που ο μισθωτός αποκτά εισόδημα από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται η στρέβλωση το πραγματικό ετήσιο εισόδημα του μισθωτού να υπολείπεται κατά πολύ του εισοδήματος που προκύπτει κατόπιν της αναγωγής σε ετήσιο, με αποτέλεσμα η παρακράτηση Φ.Μ.Υ. να υπολογίζεται σε λάθος βάση, ιδιαίτερα όταν ο εργαζόμενος μέσα στο φορολογικό έτος πέραν της σύμβασης αυτής δεν αποκτά άλλο εισόδημα από μισθωτή εργασία. 
Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κατά την καταβολή αποδοχών από 01.08.2015 και μετά, για μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να υπολογίσουν τη μηνιαία παρακράτηση Φ.Μ.Υ. με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τη μείωση φόρου του άρθρου 16, να περιορίζουν αναλογικά το μηνιαίο φόρο που προκύπτει σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες που διαρκεί η σύμβαση. 
Συνεπώς, αν η σύμβαση είναι πεντάμηνη, η μηνιαία παρακράτηση, θα περιοριστεί σε 5/12 του προκύπτοντας μηνιαίου φόρου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου