Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Ισχυρή κερδοφορία για την AEGEAN...


...ενισχυμένη κατά 14% η επιβατική κίνηση 

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα ενοποιημένα μεγέθη της AEGEAN το εννεάμηνο του 2014, επηρεαζόμενα θετικά από την επιτυχή επέκταση του δικτύου καθώς και από τις συνέργειες με την Olympic Air. 
Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε €736εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών των δύο εταιρειών το αντίστοιχο διάστημα του 2013 . 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €105,4εκ., από €75,9εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση 31% και ανήλθαν σε €78,6εκ. σε σύγκριση με €60εκ. το 20131. 
H ΑEGEAN και η Olympic Air μετέφεραν 7,9 εκ. επιβάτες την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, 14% περισσότερους σε σχέση με το 2013, πετυχαίνοντας μέση πληρότητα της τάξεως του 79%. Στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση ανήλθε σε 16%, με την αγορά να ανταποκρίνεται θετικά στους χαμηλότερους προσφερόμενους ναύλους.
Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 12%, με την κύρια βάση της Αθήνας να παρουσιάζει αύξηση 18%, λόγω της σημαντικής επέκτασης του δικτύου αλλά και της δυναμικής ανάκαμψης του εισερχόμενου τουρισμού στην πρωτεύουσα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Eταιρείας βελτιώθηκαν σε €124εκ., με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της μητρικής να διαμορφωθούν σε €264εκ. την 30.09.2014 παρά την επιστροφή κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2014 αλλά και τις σημαντικές προκαταβολές προς την Airbus μετά την πρόσφατη παραγγελία αεροσκαφών. 
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η σταδιακή υλοποίηση των συνεργειών με την Olympic Air, o αποτελεσματικός επανασχεδιασμός του δικτύου που απέφερε βελτιωμένη συνδεσιμότητα υποστηρίζοντας πλέον ολόκληρη τη χώρα, καθώς και η αυξημένη τουριστική ζήτηση συνέβαλαν στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει την στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθούμε και σημειώθηκε παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό αλλά και με σημαντική κάμψη της αγοράς της Ρωσίας. 
Για το 2015 προγραμματίζουμε επένδυση σε νέο στόλο, επέκταση δικτύου και προσθήκη προορισμών σε δέκα νέες χώρες που θα αποτελέσουν πηγές προέλευσης για τον Ελληνικό Τουρισμό. Η επέκταση του δικτύου, η ισχυροποίηση των οικονομιών κλίμακας και η περαιτέρω εξέλιξη καινοτόμων υπηρεσιών και προσφορών για τους επιβάτες μας, αποτελούν βασικούς μας στόχους στο δυναμικά αναπτυσσόμενο αλλά και αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον αερομεταφορών, που διαμορφώνεται στη χώρα μας.» Αποτελέσματα Ομίλου
Ενοποιημένα αποτελέσματα 2014 σε σύγκριση με pro-forma 2013 με ενοποίηση Olympic Air
Σε € εκατ.
Εννεάμηνο 2013 (pro-forma)
Εννεάμηνο 2014
Δ%
Έσοδα
670,0
736,1
10%
EBITDA
87,1
118,8
36%
Κέρδη προ φόρων
75,9
105,4
39%
Κέρδη μετά από φόρους
60,0
78,6
31%


Επιβατική Κίνηση
Επιβατική κίνηση
AEGEAN & Olympic Air
(σε χιλιάδες)
Εννεάμηνο 2013
Εννεάμηνο 2014
%
Εσωτερικού
3.508
4.072
16%
Εξωτερικού
3.421
3.832
12%
Σύνολο
6.929
7.904
14%
Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων
78,5%
79,0%
0,5

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου