Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Εξώδικο - και μάλιστα σκληρό- του Γιώργου Τσακίρη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα


Σκληρή και "πληρωμένη" απάντηση περιέχει το εξώδικο
που απέστειλε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο πρόεδρός του Γεώργιος Αλ. Τσακίρης, προς την ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ, έναν από τους δεκάδες 
( ; ) οργανισμούς που εκπροσωπούν ( ; ) συγγενικά δικαιώματα, κ.λπ., κ.λπ.. 
Μάλιστα στο εξώδικο αποκαλύπτονται οι ψευδείς ισχυρισμοί του συγκεκριμένου φορέα, καθώς και συμφωνίες που έχουν κάνει ήδη με ξενοδοχεία, τα τιμήματα των οποίων ουδεμία σχέση έχουν με τα τερατώδη ποσά που αξιώνει για συνολική συμφωνία με τον κλάδο. 
Αμφισβητείται δε ευθέως η αντιπροσωπευτικότητα και το μέγεθος τόσο του προγράμματος, όσο και της συμμετοχής τους στα τηλεοπτικά προγράμματα συνολικά. 
Όπως αναφέρεται στο εξώδικο, "Ισχυρίζεστε ότι τα οπτικοακουστικά έργα παραγωγής των μελών σας “προβάλλονται σε ποσοστό 100% από την τηλεόραση καθημερινά, αποτελώντας την συντριπτική πλειοψηφία του καθημερινώς μεταδιδόμενου τηλεοπτικού προγράμματος όλων των καναλιών εθνικής εμβέλειας που λειτουργούν τα μέλη σας” γεγονός που κατά την άποψή σας δικαιολογεί την εξωφρενική αμοιβή που ζητάτε με βάση το δημοσιευμένο αμοιβολόγιό σας. Τούτο όμως δεν είναι αληθές, δεδομένου ότι οι παραγωγές σας δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα ελάχιστο μέρος του συνολικού τηλεοπτικού σας προγράμματος. Εκείνο λοιπόν που ενδιαφέρει για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής σας είναι εν τέλει, ποίες είναι αυτές οι δήθεν παραγωγές σας που δήθεν καλύπτουν ημερησίως τον συνολικό τηλεοπτικό χρόνο. Συγκεκριμένα , μια απλή επισκόπηση του καθημερινού τηλεοπτικού προγράμματος όπως αυτό δημοσιεύεται στις εφημερίδες, αποδεικνύει ότι οι παραγωγές σας δεν καλύπτουν ούτε το δέκα (10 ) % του ημερήσιου προγράμματός σας και ότι το μεγαλύτερο μέρος του τηλεοπτικού σας προγράμματος είναι αλλοδαπές σειρές-παραγωγές !!!".
Το πλήρες κείμενο του εξωδίκου που έχει συνταχθεί από τον δικηγόρο κ. Διαμαντή Μπιλιάνη, έχει ως εξής:ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
                ΕΞΩΔΙΚΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος” , που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ. 24 και εκπροσωπείται νόμιμα.
    Π Ρ Ο Σ
Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλής, αρ. 16 και εκπροσωπείται νόμιμα.
~~~~~~~//~~~~~~~
Σε απάντηση της από 18-1-2012 εξώδικης απάντησής σας στην από 1-2-2013 εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκλησή μας , το περιεχόμενο της οποίας αρνούμαστε ως παραπλανητικό, ανακριβέστατο , αβάσιμο και μη νόμιμο , εκθέτουμε τα εξής:
1.    Ισχυρίζεστε, ότι στον Οργανισμό σας έχει ανατεθεί η διαχείριση και προστασία των εξουσιών του συγγενικού δικαιώματος των μελών σας-παραγωγών οπτικοακουστικών έργων και ότι τα όποια δικαιώματά σας τα αξιώνετε με βάση την ιδιότητά σας ως “παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων και όχι ως τηλεοπτικοί σταθμοί όπως προβλέπεται στο άρθρο 47 παρ 2 εδαφ.στ. ν. 2121/1993”. Και ερωτάται : Τα μέλη σας - τηλεοπτικοί σταθμοί, αξιώνουν οιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη αμοιβή πέραν αυτής ως “παραγωγοί”;
2.    Ισχυρίζεστε ότι τα οπτικοακουστικά έργα παραγωγής των μελών σας “προβάλλονται σε ποσοστό 100% από την τηλεόραση καθημερινά, αποτελώντας την συντριπτική πλειοψηφία του καθημερινώς μεταδιδόμενου τηλεοπτικού προγράμματος όλων των καναλιών εθνικής εμβέλειας που λειτουργούν τα μέλη σας” γεγονός που κατά την άποψή σας δικαιολογεί την εξωφρενική αμοιβή που ζητάτε με βάση το δημοσιευμένο αμοιβολόγιό σας. Τούτο όμως δεν είναι αληθές, δεδομένου ότι οι παραγωγές σας δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα ελάχιστο μέρος του συνολικού τηλεοπτικού σας προγράμματος. Εκείνο λοιπόν που ενδιαφέρει για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής σας είναι εν τέλει, ποίες είναι αυτές οι δήθεν παραγωγές σας που δήθεν καλύπτουν ημερησίως τον  συνολικό τηλεοπτικό χρόνο. Συγκεκριμένα , μια απλή επισκόπηση του καθημερινού τηλεοπτικού προγράμματος όπως αυτό δημοσιεύεται στις εφημερίδες, αποδεικνύει ότι οι παραγωγές σας δεν καλύπτουν ούτε το δέκα (10 ) %  του ημερήσιου προγράμματός σας και ότι το μεγαλύτερο μέρος του τηλεοπτικού σας προγράμματος είναι αλλοδαπές σειρές-παραγωγές !!!  Για να αποδειχθεί αυτό, σας καλούμε να μας αποστείλετε με όποιο πρόσφορο τρόπο εσείς κρίνετε και με δαπάνη μας από το έτος 2007 έως σήμερα και κατ έτος, αναλυτικά ΟΛΑ τα οπτικοακουστικά έργα των παραγωγών – μελών σας που απετέλεσαν μέρος του τηλεοπτικού προγράμματος των καναλιών σας, προσδιορισμό του τι ποσοστό αντιπροσώπευαν οι παραγωγές σας στο συνολικό τηλεοπτικό σας πρόγραμμα και  τα ποσοστά τηλεθέασης των παραγωγών σας.
Αν λοιπόν το δημοσιευμένο αμοιβολόγιό σας έχει στηριχθεί στην προϋπόθεση ότι το σύνολο του τηλεοπτικού σας προγράμματος είναι δικές σας παραγωγές, όπως άλλωστε διατείνεστε και στα δικόγραφά σας που απευθύνετε στα μέλη μας, οι πραγματικές ώρες που τα μέλη σας μεταδίδουν δικές τους παραγωγές , ασφαλώς και προσδιορίζουν αναλογικά μια διαφορετική αμοιβή από αυτήν που αξιώνετε.
Επίσης από την αναλυτική επισκόπηση των παραγωγών σας θα καταδειχθεί η ποιότητα ή το κόστος των παραγωγών σας, καθόσον κατά την άποψή μας οι παραγωγές σας είναι  χαμηλής ποιοτικής στάθμης, χαμηλού κόστους  και χωρίς αξία για τα μέλη μας, καθ όσον οι παραγωγές σας είναι στην ελληνική γλώσσα, ενώ οι πελάτες των Ξενοδοχείων είναι στην πλειοψηφία τους αλλοδαποί. Ιδιαίτερα μάλιστα τα τελευταία έτη, η μείωση στις διαμονές Ελλήνων σε σχέση με αλλοδαπούς πελάτες, είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Είναι άλλωστε κοινώς γνωστό ότι τα μέλη σας έχουν πλέον σχεδόν παύσει τις παραγωγές τους ,οι ελληνικές σειρές και εκπομπές έχουν εξαφανιστεί από την τηλεόραση , μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού σας προγράμματος είναι επαναλήψεις παλαιότερων παραγωγών σας και όχι νέες και τα  τηλεοπτικά προγράμματα έχουν καταληφθεί από ξένες παραγωγές. Συνεπώς, το “μέγεθος” της επένδυσης που πραγματοποιούν τα μέλη σας είναι εικονική πραγματικότητα, οι δε επενδύσεις των δεκάδων δήθεν εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκονται στην σφαίρα της φαντασίας σας.
Με βάση την παραπάνω πραγματικότητα, το οικονομικό αντάλλαγμα που αξιώνουν οι παραγωγοί – μέλη σας είναι ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ,  ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟ σε σχέση με την όποια έστω και θεωρητική - γιατί πραγματική δεν υφίσταται- ωφέλεια κάθε ξενοδοχείου και με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας.
Όλα τα παραπάνω, δηλαδή η ραγδαία πτώση του κύκλου εργασιών στην παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύεται και αποτυπώνεται περίτρανα και από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) όπου και σας παραπέμπουμε, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας και ειδικότερα στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, έχει μειωθεί τα τελευταία πέντε έτη σε ποσοστό άνω του σαράντα (40) % και μάλιστα σε σταθερές τιμές. Δηλαδή η πραγματική μείωση ξεπερνά το 60% !!!.

3.    Προς υποστήριξη του ισχυρισμού σας περί της νομιμότητας ή μη του δικαιώματος του παραγωγού επί δημόσιας εκτέλεσης ενός έργου του μέσω τηλεοπτικής προβολής, αναφέρεστε στην νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που επιλύει όμως άσχετο ζήτημα και συγκεκριμένα το ζήτημα της έννοιας της δημόσιας και ιδιωτικής εκτέλεσης ενός έργου.
4.    Χαρακτηρίζετε την οικονομική πρόταση που σας υποβάλαμε  ως απαράδεκτη, επικαλούμενοι μάλιστα στην από 18-1-2012 εξώδικη απάντησή σας επιλεκτικά και σχετικές αποφάσεις δικαστηρίων. Όμως παραλείπετε να αναφερθείτε στις γνωστές σε εσάς αποφάσεις που αφορούν για παράδειγμα τα Ξενοδοχεία ΚΑΡΑΒΕΛ και SAINT GEORGE LYCABETTUS, όπου προσδιορίστηκε δικαστικά το ύψος της αμοιβής σας για Ξενοδοχεία 5 αστέρων στο ποσό των 15 ευρώ ανά δωμάτιο και στο ποσό των 12 ευρώ ανά δωμάτιο αντιστοίχως. Μάλιστα στην περίπτωση άλλου Ξενοδοχείου του κέντρου της Αθήνας που ανήκει σε διεθνή αλυσίδα, έχετε υπογράψει σύμβαση για καταβολή ποσού 15 ευρώ ανά δωμάτιο . Και ερωτάται: Γιατί αποκρύπτετε την ύπαρξη των παραπάνω αποφάσεων αλλά και συμβάσεων που εσείς οι ίδιοι έχετε υπογράψει;; Γιατί ενώ έχετε δημοσιευμένο αμοιβολόγιο ύψους 21 ευρώ ανά δωμάτιο, συνάπτετε συμβάσεις με 15 ευρώ ανά δωμάτιο; Πόσο λογικό είναι να πληρώνουν ορισμένα Ξενοδοχεία 21 € ανά δωμάτιο και άλλα Ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας 12€ ανά δωμάτιο ;; Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς μας ότι το αμοιβολόγιό σας είναι αυθαίρετο και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στους επιχειρηματίες.         
Μάλιστα το πόσο αυθαίρετα είναι τα αμοιβολόγια ΟΛΩΝ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, είναι πλέον κοινό μυστικό. Για τούτο άλλωστε οι παλαιότεροι Οργανισμοί, που πρωτοστάτησαν στην προστασία των μελών τους (ΑΘΗΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΡΑΤΩ, GRAMMO, ΑΕΠΙ) - και τούτο είναι εξόχως σημαντικό - δεν αντιπροσωπεύουν μόνο Έλληνες δικαιούχους, αλλά και αλλοδαπούς. Αντίθετα εσείς εκπροσωπείτε μόνο μικρό τμήμα του συνόλου των ελληνικών παραγωγών , αφού το μεγαλύτερο τμήμα των ελληνικών παραγωγών παράγεται από την Δημόσια τηλεόραση την οποία δεν εκπροσωπείτε.  Παρά ταύτα, οι παραπάνω οργανισμοί δέχθηκαν και συμβιβάστηκαν με τα μέλη μας σε ποσά που δεν είχαν καμία σχέση με τα δημοσιευμένα αμοιβολόγιά τους, αλλά και με τα ποσά που όριζαν ως αμοιβή τους οι δικαστικές αποφάσεις. . Και όμως οι παραπάνω οργανισμοί αποδέχθηκαν το αυτονόητο : Ότι είναι προτιμότερο να εισπράττουν λίγα από τους πολλούς, παρά πολλά από τους λίγους εναντίον των οποίων και ασκούνται αγωγές, ώστε να μην προκαλούνται στρεβλώσεις στην αγορά και κάθε επιχείρηση να ανταγωνίζεται υγιώς και με ίσους όρους την άλλη. Και αυτό είναι εκείνο που πρέπει να σταθμιστεί από εσάς: η δυνατότητα που σας προσφέρουμε -όπως προσφέρουμε και στους λοιπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης με τους οποίους έχουμε συνάψει μνημόνια συνεργασίας- να εισπράττετε αντάλλαγμα από το σύνολο των Ξενοδοχείων και όχι από λίγους εναντίον των οποίων ασκείτε αγωγές και  μάλιστα χωρίς το λειτουργικό κόστος που προϋποθέτει η έγερση αγωγών , η παρακολούθηση της δικαστικής εξέλιξης των υποθέσεων , ο μηχανισμός δικαστικής είσπραξης κ.λ.π. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού όπως έχουν ομολογήσει όλοι οι οργανισμοί,  το καθαρό κέρδος τους είναι πολλαπλάσιο μέσω του συμβιβασμού, αφού αποφεύγουν όλες τις παραπάνω δαπάνες . Αυτό άραγε δεν εκτιμάται οικονομικά ή υπάρχουν άλλες προτεραιότητες στον οργανισμό σας;
Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι καταχρηστική είναι η δική σας συμπεριφορά, που εκμεταλλευόμενη ένα αποδεδειγμένα αυθαίρετο αμοιβολόγιο, αξιώνει από τα μέλη μας υπέρογκες αμοιβές και την ιδια στιγμή ασκείτε επιλεκτικά αγωγές σε ορισμένους εκ των μελών μας ή συνάπτετε επιλεκτικά με ορισμένα μέλη μας συμβάσεις με ποσά μικρότερα από αυτά που αναφέρετε στο αμοιβολόγιό σας, δημιουργώντας συνθήκες έντονου αθέμιτου ανταγωνισμού. Δεσπόζουσα θέση λοιπόν στην αγορά έχετε εσείς που ισχυρίζεστε ότι δήθεν το σύνολο του τηλεοπτικού σας προγράμματος είναι δικές σας παραγωγές και καλυπτόμενοι πίσω από ένα αμοιβολόγιο που δεν έχει ελεγχθεί ή εγκριθεί ως προς το ύψος του από ΚΑΝΕΝΑ προσπαθείτε να αποσπάσετε ωφέλη που κατά την άποψή μας δεν δικαιούστε. Αντίθετα εμείς προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία στην Ξενοδοχειακή αγορά που έχει διαταραχθεί σοβαρά , από τις δικές σας πρακτικές και αξιώσεις.
5.    Ο καθορισμός του οικονομικού ανταλλάγματος του παραγωγού γίνεται πράγματι ελεύθερα από τα μέρη, καθώς δεν υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη. Το δημοσιευμένο αμοιβολόγιό σας που χαρακτηρίζετε ως νόμιμο, πέραν του ότι  σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ έχει αναγκαστική ισχύ , έχει πλέον κριθεί και δικαστικά ως παντελώς αυθαίρετο. Συνεπώς, νομίμως τα μέλη μας αρνούνται να δεχθούν το ύψος της αμοιβής που αξιώνετε ως δήθεν νόμιμη, αφού σύμφωνα με όσα εκθέσαμε και την τεράστια διαφοροποίηση ως προς το ύψος της αμοιβής σας από τα δικαστήρια, δεν υπάρχει συνηθισμένη αμοιβή που να καταβάλλεται από ομοειδείς επιχειρήσεις σε παρόμοιες περιπτώσεις.

6. Ο ισχυρισμός σας ότι ο νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμά σας ως δικαίωμα επιτρέπειν ή απαγορεύειν και όχι ως δικαίωμα εύλογης αμοιβής , προσπαθώντας να εμφανίσετε ως υπέρτερο το όποιο δικαίωμά σας από το δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού, είναι παντελώς αυθαίρετος. Πιθανόν να πιστεύετε ότι θα υπήρχε έργο χωρίς πνευματικό δημιουργό ,δημιουργούμενο προφανώς μόνο με τα χρήματα που θα διέθεταν όσοι τα κατείχαν.  Είναι λοιπόν ερευνητέο αν η συμβολή σας στο πνευματικό έργο είναι ανώτερη και αξίζετε μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή του πνευματικού δημιουργού.     

Επειδή ανεξάρτητα από την νομιμότητα της αξιώσεώς σας την οποία εμείς αρνούμαστε , η εμμονή σας στις υψηλές ως άνω αμοιβές που αδικαιολόγητα απαιτείτε και η άρνησή σας να υπογράψουμε σύμβαση ορίζοντας αμοιβή σε τέτοιο ύψος ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία εκμετάλλευσης του δικαιώματός σας και να μην υφίσταται δυσαναλογία παροχής – αντιπαροχής είναι καταχρηστική και ενάντια στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
                             Για τους λόγους αυτούς
 και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας,
                                 Σας καλούμε
σε συνάντηση στα γραφεία μας, στις 2 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, ώστε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις προς επίτευξη συμφωνίας, αφού προηγουμένως μας παρουσιάσετε αναλυτικά ΟΛΑ τα οπτικοακουστικά έργα των παραγωγών – μελών σας που απετέλεσαν μέρος του τηλεοπτικού προγράμματος των καναλιών σας από το 2007 έως σήμερα,  προσδιορισμό του τι ποσοστό αντιπροσώπευαν οι παραγωγές σας στο συνολικό τηλεοπτικό σας πρόγραμμα κατ έτος και  τα ποσοστά τηλεθέασης των παραγωγών σας.
Δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στο επιδοτήριό του. Επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 €.
                                                Αθήνα, 9-3-2013
                                          Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

2 σχόλια:

 1. ειναι απαρεδεκτη η απαιτηση των ελληνικων ιδιοτικων καναλιων για τα χαρατσια που προσπαθουν να παρουν απο τα ξενοδοχεια !
  Εαν θελουν τα καναλια να γινουν συνδρομιτικα καναλια οπως ειναι στο εξωτερικο και να κλειδωνουν την προσβαση στα καναλια τους
  απο την στιγμη που ειανι ελευθερα στον αερα ο οποισδηποτε μπορει να τα βλεπει

  Τα ξενοδοχεια τα οποια ειναι εποχιακα και το πελατολογιο ειναι 100% αλλοδαποι δεν ενδιαφεροντε για τα χαμηλου επιπεδου προγραμματα
  επισης δεν ενδιαφεροντε να ωλεπουν πληρωμενες διαφημησεις που διαρκουν περισσοτερο χρονο απο οποιο αλλο προγραμμα ευτελους αξιας

  Διαυτο παρακαλουμε ολα αυτα τα καναλια να μας κλειδωσουν την συχνοτητα τους
  δοιτι δεν μας ειναι απαραίτητη
  Οι πελατες μας προτιμουν να βλεπουν δορυφορικά ελευθερα καναλια και το κρατικο καναλι ΕΡΤ

  ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΧΑΡΙΖΟΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΤΙς ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙς ΤΟΥς

  ΕΜΕΙς ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕς ΜΑς ΔΕΝ ΜΑς ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έχει μήπως ακούσει κάποιος για κάποια εταιρεία ΓΚΕΑ (GEA) που κάνει οχλήσεις σε ξενοδοχεία για πνευματικά δικαιώματα Μουσικών σε Lobby & Χώρους Εστίασης ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή