Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Eurobank: Δεν αρκεί μόνο η πολιτική σταθερότητα για την ανάκαμψη


Τη βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος σχολιάζει η Eurobank στην τακτική της έκδοση "7 ημέρες οικονομία". 
Όπως επισημαίνει, ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε -σε όρους μηνιαίας μεταβολής- τον Σεπτέμβριο 2015. 
Στις επιμέρους κατηγορίες η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στον δείκτη εμπιστοσύνης των υπηρεσιών και ακολούθησε ο αντίστοιχος των κατασκευών. 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (οριακή αύξηση). 
Παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο 2015, ο δείκτης οικονομικού κλίματος παραμένει σε επίπεδα (χαμηλά), παρόμοια με εκείνα του 4ου τριμήνου 2012.
Το ζητούμενο είναι η παρατηρηθείσα ανοδική πορεία να συνεχιστεί και στο απώτερο μέλλον, έτσι ώστε σταδιακά να ενεργοποιηθούν τα κίνητρα των επιχειρήσεων για επενδύσεις και αύξηση της παραγωγής. 
Όπως στο παρελθόν έτσι και τώρα, βασικός παράγοντας για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος είναι η αποφυγή εκπλήξεων και η άρση της αβεβαιότητας τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό πεδίο. 
Η πολιτική σταθερότητα -και μόνο αυτή- δεν εξασφαλίζει την επίτευξη σταθερών θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. 
Εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι η αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. 
Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση της επιτυχούς εφαρμογής (και βελτίωσης) ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (του 3ου κατά σειρά τα τελευταία 5 χρόνια), με απώτερο στόχο την ανάκαμψη και την ομαλή επάνοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. 
Η επίτευξη του στόχου της επανόδου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου νομοτελειακά θα έχει ενδογενή χαρακτήρα. 
Δηλαδή, είναι η πορεία των θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας (επίπεδο παραγωγικότητας, προοπτικές αύξησης του πλούτου και πραγματικές αποδόσεις των επενδύσεων σε φυσικό κεφάλαιο, αποτελεσματικότητα στη χρήση των παραγωγικών πόρων, χρονική συνέπεια και αξιοπιστία στην άσκηση οικονομικής πολιτικής και ποιότητα θεσμών), η οποία θα κριθεί και συνακολούθως θα επιβραβευτεί ή θα αποδοκιμαστεί από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου