Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Έλεγχος των υπηρεσιών της Περιφέρειας...


... Κεντρικής Μακεδονίας στο κρουαζιερόπλοιο Seven Seas Mariner

Επιθεώρηση στο κρουαζιερόπλοιο «Seven Seas Mariner», που κατέπλευσε την προηγούμενη Δευτέρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης διενήργησε κλιμάκιο υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Υγειονομείο Λιμένος Θεσσαλονίκης), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
Η επιθεώρηση έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης «SHIPSAN ACT» για τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία στις θαλάσσιες μεταφορές. 
Όπως ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κύριος στόχος της δράσης «SHIPSAN ACT» είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης βιώσιμης στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των επιβατών και των εργαζόμενων σε πλοία (επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, φορτηγά) και την πρόληψη κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
Η προτυποποιημένη επιθεώρηση διενεργήθηκε με βάση το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε επιβατηγά πλοία. Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά υγειονομικά πρότυπα και με τις κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής σε θέματα ασφάλειας υδάτων, ασφάλειας τροφίμων, καθαριότητας, αποβλήτων, επικίνδυνων ουσιών, διαχείρισης νερού έρματος – θαλασσοέρματος και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. 
Η τήρηση των προτύπων αυτών συνεισφέρει στη μείωση των λοιμωδών νοσημάτων. 
Οι επιθεωρήσεις σε κρουαζιερόπλοια θα συνεχιστούν με βάση το ετήσιο πρόγραμμα υγειονομικών ελέγχων, που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου