Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

"Πρωταθλητές" οι Γερμανοί σε αφίξεις και δαπάνες!!!


"Έκλεισε" και επίσημα το 2014 και πριν από λίγο είχαμε και την τελευταία επίσημη καταγραφή της Τραπέζης της Ελλάδος, στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο, για όλα τα μεγέθη της χρονιάς που έφυγε.
Οι εισπράξεις, ως γνωστόν, έφθασαν στα 13,5 δισ ευρώ, ρεκόρ όλων των εποχών, αλλά έχει σημασία να δούμε και κάποια επιμέρους μεγέθη.
Οι Γερμανοί με περίπου 2 δισ ευρώ και 2,45 εκ. αφίξεις, είναι η μεγαλύτερη αγορά για τον ελληνικό Τουρισμό.
Μάλιστα οι αφίξεις αυξήθηκαν  κατά 8,5% και οι εισπράξεις 4,6%.
Πολύ ψηλά βρίσκεται και η Γαλλία, η οποία φέτος θα είναι ακομη ψηλότερα.
Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τους Γάλλους τουρίστες αυξήθηκαν κατά 25% και έφθασαν στα 1,13 δισ ευρώ, ενώ οι αφίξεις κατά 27% στα 1,4 εκ. τουρίστες.
Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και από την αγγλική αγορά με 2,08 εκ. τουρίστες και αύξηση εισπράξεων 14,8% στα 1,55 δισ ευρώ.
Μείωση 13% εμφάνισαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, ενώ μείωση 7,6% εμφάνισαν και οι αφίξεις.
Τα στοιχεία πιο αναλυτικά έχουν ως εξής:
Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Δεκέμβριο του 2014 εμφάνισε έλλειμμα 28 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 21 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Ειδικότερα, αύξηση κατέγραψαν το μήνα Δεκέμβριο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 2 εκατ. ευρώ ή 1,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 181 εκατ. ευρώ έναντι 179 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Μεγαλύτερη όμως αύξηση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 51 εκατ. ευρώ ή 32,0% (Δεκέμβριος 2014: 208,4 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2013: 157,9 εκατ. ευρώ). Η μικρή αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 33,5%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 24,4%. Τέλος, το έλλειμμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αντιστάθμισε εν μέρει το πλεόνασμα των υπόλοιπων υπηρεσιών, ενώ επηρέασε αρνητικά το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Το 2014 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 11.368 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 10.317 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,2%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.290 εκατ. ευρώ ή 10,6% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 239 εκατ. ευρώ ή 13,0%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 23,0%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 9,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 57,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 63,2% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

 Ταξιδιωτικές Εισπράξεις 
Το Δεκέμβριο του 2014, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 1,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 5,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Δεκέμβριος 2014: 89 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2013: 85 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν μείωση κατά 3 εκατ. ευρώ ή 2,9% (Δεκέμβριος 2014: 89 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2013: 92 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4 εκατ. ευρώ ή 11,8%, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ παρέμειναν σχετικά σταθερές (Δεκέμβριος 2014: 51,9 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2013: 51,5 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 18,9% το Δεκέμβριο του 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Δεκέμβριος 2014: 12 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2013: 15 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 4,1%. Μείωση κατά 19,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: 14 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση κατά 17,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 10,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ.

 Το 2014, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 10,6% σε σύγκριση με το 2013 και διαμορφώθηκαν στα 13.443 εκατ. ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 14,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.253 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν στα 4.783 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,7% σε σύγκριση με το 2013.
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.416 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11,7%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 21,6%.
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.987 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 25,0% και διαμορφώθηκαν στα 1.132 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.555 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,8%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 13,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.162 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,0% και διαμορφώθηκαν στα 654 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση
Η εισερχόμενη κίνηση το Δεκέμβριο του 2014 διαμορφώθηκε στις 538 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 72,2%, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 παρέμειναν σχετικά σταθερές.
Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 106 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,2%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 100,4% (Δεκέμβριος 2014: 214 χιλ., Δεκέμβριος 2013: 107 χιλ.).
Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 20,2% και 19,8% αντιστοίχως, ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 4,2%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 29,5% και διαμορφώθηκαν στις 6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν μείωση κατά 4,0% και διαμορφώθηκαν στις 13 χιλ. ταξιδιώτες.
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2014 αυξήθηκε κατά 23,0% και διαμορφώθηκε στις 22.034 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 17.920 χιλ. ταξιδιωτών το 2013.
Κατά το επισκοπούμενο έτος, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε στις 13.250 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν στις 8.784 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,8%.
Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 16,6% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 40,0%.
Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 8,5% και 27,0% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 13,2%. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 7,6% και διαμορφώθηκαν στις 1.250 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 26,9% και διαμορφώθηκαν στις 592 χιλ. ταξιδιώτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου